Kitesurfere

Nye muligheder for sommerhus-turismen

23. september 2019

Landsplandirektivet giver kommunerne mulighed for at udlægge 2.027 nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen mod, at der samtidig tilbageføres 1.362 sommerhusgrunde til landzone.


”Vi skal understøtte en stærk kyst- og naturturisme i Danmark. Det er med til at skabe både liv og arbejdspladser – blandt andet i landdistrikterne. Derfor er jeg meget glad for at kunne imødekomme mange af kommunernes ønsker om nye sommerhusområder med det her nye landsplandirektiv,” udtaler erhvervsminister Simon Kollerup og tilføjer:

”Med landsplandirektivet åbner vi nu op for den første etape af op til 6.000 nye sommerhusgrunde. Konkret er det sådan noget som planerne for det store feriecenter ved Søndervig, der nu kan realiseres. Vi imødekommer samtidig mange kommuners ønske om af flytte ubebyggede sommerhusgrunde til en anden og bedre placering. Det sker samtidig med, at vi fortsat værner om særlige natur- og landskabsinteresser.”

Udlægget af nye sommerhusområder følger op på aftale om Danmark i bedre balance fra 2016 og aftale om udlæg af sommerhusområder og styrket naturhensyn fra december 2018.

I Odder Kommune betyder det:

  • Et område på ca. 0,6 ha ved Rude Strand udlægges til sommerhusformål, og der må udstykkes op til 3 sommerhusgrunde inden for området. Dog først når kommunalbestyrelsen har truffet endelig beslutning om tilbageførsel til landzone for området Amstrup.
  • Et område på ca. 16,1 ha ved Saksild Strand udlægges til sommerhusformål. Der må udstykkes op til 69 sommerhusgrunde inden for området, og det er et krav, at der afsættes et offentligt tilgængeligt grønt areal og en sti. Det kan først ske, når kommunalbestyrelsen har truffet endelig beslutning om tilbageførsel til landzone for området Amstrup.
  • Et sommerhusområde på ca. 10,4 ha ved Amstrup skal kommunalbestyrelsen tilbageføre efter planlovens almindelige regler.
  • Et i kommuneplanen udlagt sommerhusområde på ca. 4,8 ha ved Saksild Strand udtages af kommuneplanen.

Læs hele Landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen på Retsinformation.dk for Odder Kommune: 

Baggrund
Med ændringen af planloven i 2017 blev der åbnet mulighed for, at erhvervsministeren efter ansøgning fra kommunerne kan overføre 6.000 grunde i kystnærhedszonen under forudsætning af, at kommunerne lader 5.000 sommerhusgrunde tilbageføre til landzone.
De nye sommerhusgrunde skal ligge uden for områder med særlige landskabs- og naturbeskyttelsesinteresser. Landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen udlægger nu 2.027 af de 6.000 grunde.