grafisk fremstilling af coronavirus

Nye nationale indsatser for at nedbringe smittetrykket

18. september 2020

Statsminister Mette Frederiksen har på et pressemøde fredag eftermiddag annonceret en række nye tiltag for at begrænse coronasmitte. De skærpede tiltag skyldes, at udbruddet af coronavirus har spredt sig til større dele af landet de seneste dage. Tiltagene, der foreløbigt gælder til og med den 4. oktober 2020, vedrører:

  • Forsamlinger
  • Restaurationer og natteliv
  • Detailhandlen
  • Sociale aktiviteter og private sammenkomster
  • Arbejdspladser og transport
  • Sundhedssektor, ældrepleje, botilbud mv.

Odder Kommunes coronaberedskabsgruppe har på et ekstraordinært møde i forlængelse af pressemødet drøftet konsekvenserne af de skærpede tiltag. Vi kan konstatere, at de skærpede tiltag i stort omfang er målrettet bl.a. de udfordringer, der er med smitte blandt unge og ved større forsamlinger. Bl.a. ændres forsamlingsforbuddet fra 100 personer til 50 personer med virkning fra den 19. september 2020 kl. 12.00. Hertil kommer en række henstillinger til at begrænse sociale aktiviteter og private sammenkomster.

Det anbefales bl.a., at offentlige og private arbejdsgivere opfordres til at sikre, at alle sociale arrangementer på – og i tilknytning til – arbejdspladser aflyses. Samme anbefaling gælder sociale arrangementer i forbindelse med dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og lignende aflyses. Anbefalingen gælder også arrangementer, der ikke arrangeres af institutionen eller skolen, f.eks. klassefester, fødselsdage, lejrture mv., selv om børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag.

Skoler, daginstitutioner, plejecentre, botilbud, rådhus mv. er fortsat åbne og i almindelig drift

I forhold til den almindelige drift, så kører den uhindret videre med de almindlige COVID-19 forholdsregler. Det vil sige at skoler, dagtilbud, botilbud, plejecentre, rådhus m.v. fortsat er i almindelig drift. Der opfordres dog til skærpet opmærksomhed på ikke at gå på arbejde med symptomer. Anbefalingen indgår her som en central del af sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger til smitteforebyggelse.

Sundhedsstyrelsen udsender derudover skærpede retningslinjer om brug af værnemidler (mundbind/visir) i sundhedsvæsenet og ældreplejen: sygehuse, praksissektoren, plejecentre mv. (både for personale, patienter og besøgende). Visse døgntilbud på det sociale områder, der bebos af særligt sårbare borgere, vil ligeledes være omfattet. Så snart retningslinjerne ligger klar, vil det blive kommunikeret ud til kommunens ansatte.

Kommunens administrative ansatte arbejder så vidt muligt hjemmefra

Endelig opfordres offentlige og private arbejdsgivere til at sikre, at ansatte arbejder hjemmefra, i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til arbejdets udførelse. Kommunes coronaberedskabsgruppe definerer her målgruppen som administrative medarbejdere, som ikke arbejder i borgerrettede funktioner.

Myndighedernes udmelding om de iværksatte tiltag til håndteringen af det aktuelle smitteudbrud kan her læses i fuld ordlyd.

Odder Kommune følger situationen tæt, og vil kommunikere ud, hvis der skulle der sker ændringer i de forholdsregler, der er nødvendige som følge af det aktuelle øgede nationale smittetryk.

Det skal som dog bemærkes, at smittetrykket lokalt i Odder Kommune fortsat er lavt med kun to smittede indenfor de seneste syv dage.