Nye navne og ny organisation

Reorganiseringen skal sikre en dynamisk og forandringsparat organisation, der er rustet til at imødegå krav og udfordringer, i form af øget opgavepres, nye målgrupper, øget kompleksitet, og begrænsede økonomiske ressourcer, som vil præge området i de kommende år.
Reorganiseringen er nu ved vejs ende, og i den forbindelse er der kommet nye navne til i organisationen.

Med den nye organisation er tilbuddene på det specialiserede socialområde samlet i tre større enheder, som har fået navnene ”Bo og Beskæftigelse”, ”Vejledning og Mestring” samt ”Forebyggelse og Rusmidler”.

Bo og Beskæftigelse
Bo og Beskæftigelse omfatter kommunens botilbud og aktivitetstilbud. Her er tilbuddene Fabos, Åhusene, Café Pakhuset og Aktivitetscentret samlet, og Birthe Egholm er overordnet leder.

Vejledning og Mestring
Vejledning og Mestring udgør støtte til borgere, der bor i eget hjem. Her er tilbud om bostøtte, netværksdannelse og gruppeforløb samlet. Det drejer sig om tilbuddene Rosenhuset, senhjerneskade-teamet, Sporet og Vores Netværk. Birgit Hansen er overordnet leder. For at understøtte sammenhængskraften i den nye organisatoriske enhed, flyttede Sporet i samme lokaler som Rosenhuset medio september, og har således ikke længere til huse i Rosensgade.


Forebyggelse og Rusmidler
Kommunens tilbud om rusmiddelbehandling har hidtil haft betegnelsen Stof- og Alkoholbehandlingen. Navnet er ændret til Forebyggelse og Rusmidler, bl.a. for at tydeliggøre at den organisatoriske enhed både omfatter behandlingstilbud såvel som forebyggende indsatser på rusmiddelområdet. Leder af Forebyggelse og Rusmidler er Mette Nautrup Bruun.

Mette Nautrup Bruun er samtidig blevet teamleder i myndighedsafdelingen for det specialiserede socialområde.

- ”Med den nye organisation er vi ikke så optaget af målgrupper. I stedet skal organiseringen give bedre muligheder for sammen og på tværs at skræddersy individuelle og fleksible løsninger, med afsæt i den enkelte borgeres behov og mål”, siger Britta Kempel, Social- og Borgerservicechef
Reorganiseringen blev igangsat i forlængelse af Byrådets vedtagelse af effektiviserings- og besparelseskataloget som en del af budgetlægningen for 2017 – 2020. Reorganiseringen skal hente en besparelse på 900.000 kr. årligt ved en reduktion på lønudgifter til ledelse. Den forventede besparelse på 450.000 kr. i 2017 er indfriet.

Nedenfor markerer Bo og Beskæftigelse sit nye navn med en sammenlagt kage, der symboliserer den ny organisation.