Nye regler for afholdelse af valg

Valgloven er ændret pr. 1 april 2016, og det har betydning for kommunalvalget i 2017. Lovændringerne skal dels varetage hensynet til vælgere og stillere i forbindelse med forberedelse og afholdelse af valghandlingen, dels lette de administrative byrder for både kommunerne/regionerne og kandidatlisterne i forbindelse med valgene.

Disse ændringer vedrører bl.a. anmeldelse af kandidatlister, afskaffelse af pligt til opstilling til kommunale og regionale valg, åbningstid på valgdagen, frister for brevstemmeafgivning.

 

Se en oversigt over ændringer her 

Læs notat om ændringer her

Læs mere om ændringer her