frivilligcenter logo

Nye skilsmissegrupper for børn

08. november 2018

Næsten hvert tredje danske barn oplever, at forældrene bliver skilt. Det fylder meget hos børnene. De kan befinde sig i en loyalitetskonflikt mellem forældrene og vil ikke belaste forældrene yderligere ved at fortælle dem om, at de selv har det svært indimellem. Derfor er der skilsmissebørn, der går alene med tunge tanker og følelser. Frivilligcenter Odder hjælper med at skabe et forum / frirum for børn, hvis forældre er gået fra hinanden.

Der oprettes nye børnegrupper opdelt efter alder: 6-10 år og 11 +. Grupperne mødes onsdage kl. 15.30-17.00 i Frivilligcenteret Odder i Pakhuset. De nye forløb begynder, når der er nok tilmeldte.  

Formålet med skilsmissegruppen:

• At børnene i fortrolighed kan vende tanker, følelser, glæder og sorger med jævnaldrende, der er i samme situation

som dem selv.

• At børnene får mulighed for at få sat ord på de ting, der er svære/gode i forbindelse med skilsmissen.

• At børnene oplever, at de kan hjælpe hinanden i en ny familiesituation.

• At børnene får bearbejdet de modsatrettede følelser, der kan forekomme i forhold til forældre og evt. bonusfamilie.

Børn med mere overskud

Erfaringerne viser, at det gavner børnene at mødes med ligesindede børn og med kompetente voksne gruppeledere. Ved at få

sat ord på deres tanker og følelser bliver de lettede og gladere, og de får mere overskud til at fokusere på det faglige og sociale i

skolen.

Hvad er en skilsmissegruppe?

• Op til otte børn mødes i gruppen.

• En frivillig gruppeleder, der er klædt på til opgaven og har adgang til sparring og supervision.

• Fast mødedag, struktur og mødelængde.

• Forsamtale med hvert enkelt barn og mindst den ene forælder.

• Alvor og sjov i samtale, leg, øvelser, film m.v.

• Mødepligt - og afbud, hvis man en enkelt gang ikke kan komme.

• Tavshedspligt for både børn og gruppeleder.

• Det er vigtigt, at det, der tales om, bliver mellem gruppens deltagere og kun kommer videre efter aftale

med barnet.

• Hvis der er behov for det, tager vi kontakt til forældrene.

• Et gruppeforløb afsluttes for det enkelte barn, når barnet sammen med de voksne vurderer,

at det er parat til det. Dog er det som udgangspunkt bedst, at barnet gennemgår et forløb fra start til slut.

• Vi opretter gerne flere grupper efter muligheder og behov.

• Det er gratis at deltage i gruppen.

Tilmelding og mere information:

Tel.: 30 84 34 80

E-mail: ph@frivilligcenter-odder.dk

www.frivilligcenter-odder.dk og Facebook