Nye vedtægter for skoler sendes i høring

Skolerne i Odder Kommune fik ny struktur i februar 2017. Derfor har kommunens forvaltning udarbejdet en ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet i samarbejde med skolebestyrelserne og Børn, Unge og Kulturudvalget.

Den nye skolestruktur betyder, at landsbyordningerne har fælles ledelse og bestyrelse, og at Parkvejens Skole og Ungdomsskolen har fælles ledelse og bestyrelse. Dette er indarbejdet i styrelsesvedtægten, der bl.a indeholder opgave og kompetencefordeling for bestyrelse og råd og sammensætning af bestyrelser m.m.

Læs styrelsesvedtægten.

Læs mere om sagen i dagsordenen fra byrådsmødet eller se det arkiverede byrådsmøde på Odder TV

- Vi har vedtaget en ny skolestruktur og nye skoledistrikter, og derfor skal der laves en ny styrelsesvedtægt for bestyrelserne. Det er tre forskellige konstruktioner, og vi har fået en model, som flest mulige kan se sig ind i. Det gælder generelt om, at vi ikke skal have alle med i bestyrelserne, men bestyrelser med en bred repræsentation, sagde Anne Bonefeld (V).

 

- Vi bakker op om at sende vedtægten i høring og glæder os til at høre, hvilke svar, der kommer ind. Det er vigtigt for os, at oplandsskolerne stadig har mulighed for at udvikle et lokalt særkende og arbejde med det, og det kan godt lade sig gøre med det forslag, der ligger nu. Ros til bestyrelserne for det store arbejde, der er lagt i at komme med input til vedtægten, sagde Lone Jakobi (A).

- Når jeg ser på processen, har der godt nok været mange møder. Man kan sige, at der ikke har været en besparelse på forvaltningens timeforbrug i denne sag. Den indsats kunne have været brugt bedre på andre punkter. Jeg tror, at man får svært ved at tiltrække medlemmer til de nye råd, fordi det er bestyrelsen, der har den afgørende stemme, sagde Kresten Bjerre (B).

Det kan blive svært at få nogle til at komme i rådene eller i bestyrelserne. Jeg tror ikke, at konstruktionen fungerer, men i dag drejer det sig om at sende det i høring. Ros til skolebestyrelserne for at være konstruktive i arbejdet, sagde Marianne Hundebøll (F). 

- Rådene har de samme arbejdsopgaver, som de før havde i bestyrelserne. Jeg tror, at vi skal tale det op. Det er en god ide. Disse råd får med skolebestyrelsesarbejdet at gøre, sagde John Rosenhøj (O).

Fakta om Odder Kommunes skolevæsen

  • Odder Kommunes skolevæsen består af 6 folkeskoler i følgende skoledistrikter: Gylling, Hou, Hundslund, Parkvejen, Saksild, Vest.
  • Der er etableret fælles ledelse og bestyrelse af fire landsbyordninger, som alle indeholder dagpleje, dagtilbud og skole (landsbyordninger) for følgende fire skoledistrikter: Gylling, Hou, Hundslund og Saksild.
  • Herudover er der etableret fælles ledelse og bestyrelse for Parkvejens Skole og Ungdomsskolen. Vestskolen består af to geografisk adskilte afdelinger: Skovbakken og Vestermarken.