Publikum på 200 mennesker klapper

Nytårskur med tro på fremtiden

09. januar 2019

Der var mere end 200 tilmeldte til UdviklingOdders nytårkur onsdag den 9. januar. Boblerne og kransekagen var fundet frem til anledningen, og der var stor optimisme blandt talerne.

Borgmester Uffe Jensen (V) bød velkommen og holdt sin nytårstale om året, der gik, og forventningerne til 2019. 

- Vi har et godt samarbejde med de lokale virksomheder, og vi har fokus på at få flere virksomheder til at flytte hertil og skaffe kvalificeret arbejdskraft, sagde Uffe Jensen. 

Hovedpunkterne i Uffe Jensens tale

Nyt byråd og retning

 • Det nye byråd - hvoraf knap halvdelen er nyvalgte - er kommet godt fra start og har udarbejdet en ambitiøs plan for kommunens udvikling. Den hedder en ”Vækstkommune i Balance” og sætter retningen.
 • Byrådet er også optaget af borgerinddragelse – og af at understøtte FN´s verdensmål om at sikre en bæredygtig udvikling i hele verdenen. Verdensmålene skal omsættes fra verdensmål til hverdagsmål i både kommunens institutioner, på vores virksomheder og hos borgerne.  

Økonomi

 • Resultatet af 2018 er dårligere end budgetteret, bl.a. som følge af stigende udgifter til det specialiserede socialområde og overførelsesindkomster.
 • Byrådet har sat konkrete mål for 2019: 
  1. 100 helårspersoner væk fra offentlig forsørgelse til jobs i virksomhederne.
  2. Færre skal anbringes i botilbud uden for kommunen
  3. Færre i Odder Kommunes specialklasser

Bosætning og grundsalg

 • Nettotilflytningen i 2018 er mindre end håbet. Der er mange boligprojekter bredt i kommunen, men måske alligevel ikke nok forskellige muligheder.  
 • Der er solgt næsten 50 pct. flere byggegrunde i 2018 end i 2017.  17 ud af 34 grunde i Bendixminde er solgt her i efteråret. Det er et lækkert område, hvor der kommer yderligere 27 grunde til salg i 2019.
 • En undersøgelse fra december 2018 viser, at Odder er den kommune i Jylland, der har flest antal søgninger på diverse boligsites. Dette hænger bl.a. sammen med kommunens satsning på digital markedsføring via kommunens tilflytterportal: flyttilodder.dk.
 • De private udstykninger i kommunen er også et kæmpe aktiv. I alt er der handlet 51 helårsgrunde mod 45 i 2017. Og 265 helårs- og rækkehuse mod 279 i 2017
 • Der er 43 nye Ungdomsboliger på vej  i Kildegade og 30 nye plejeboliger på vej ved Stenslund.

Arbejdskraft og uddannelse 

 • Erhvervsanalyse i Odder viser, at der er optimisme og tro på vækst i virksomhederne. 39 pct. af virksomhederne svarer, at de tror på vækst på mere end 10 pct. de næste tre til fem år.
 • Lav ledighed (Odder: 2,9 % / Østjylland: 3,6 %). Det giver en udfordring med at finde kvalificeret arbejdskraft.
 • Der er fokus i Business Region Aarhus på at løse det. Også fokus på virksomhederne, i vores vejledningsindsats og på skoler og uddannelsesinstitutioner.
 • Stor fokus på flere erhvervsuddannelser – også vigtigt med lærer- og elevpladser i virksomhederne.

Erhvervsliv og erhvervsstrategi

 • Erhvervslivet i Odder er gode til at skabe vækst og nye arbejdspladser i kommunen. 
 • Odder ligger pænt til i såvel Dansk Industris som Dansk Byggeris tilfredshedsmålinger. Kommunen får en 1. plads i kategorien image i Dansk Industris undersøgelse i 2018. 
 • Byrådet har besluttet, at det skal udarbejdes en ny samlet erhvervsstrategi, som kan være med til at skabe vækst og sikre, at virksomhederne fortsat trives i Odder. Inddragelse af erhvervslivet er vigtig i.f.t. at sikre at strategien får både den rigtige retning og flyvehøjde. Strategien skal bl.a. sikre, at vi får udnyttet vores styrkepositioner og udløst vores potentialer som erhvervskommune. 

Mobilitet og Infrastruktur

 • Mobilitet er en afgørende parameter for vækst, sammenhæng og udvikling i Odder Kommune. Vi skal derfor sikre en stærk infrastruktur til og fra Odder
 • 25. august kom Letbanen langt om længe til at køre mellem Odder og Aarhus, dog er der dryppet lidt malurt i bægeret, da der ikke er sikret fuld tilgængelighed for alle til toget.
 • Der arbejdes med Rude Havvej – stor parkeringsplads for såvel tog som biler, cykler. 
 • I Odder arbejdes der også med Vestlig omfartsvej – Tvenstrup – Bendixminde – Grobshulevej.
 • Business Region Aarhus arbejder for en udvidelsen af E45 fra fire til seks spor bliver også til gavn for væksten i Odder og Østjylland. Vejle – Randers.
 • Vi følger også med spænding Kattegatforbindelse og de indledende undersøgelser. 
 • Snart begynder Beder-Bering vej også en positiv effekt på mobiliteten til og fra Odder. Vejen klar i 2022.

Bymidteforum

 • Væksten i den sydlige del af Aarhus, får også en positiv effekt på Odder Kommunes handelsliv. Mange indbyggere i bl.a. Højbjerg, Beder, Malling og Mårslet har allerede et godt øje for at Odder, som en meget aktiv handelsby med mange dygtige forretningsdrivende.
 • Bymidteforum, som har fået til opgave at udarbejde en udviklingsstrategi for Odder midtby. Realdania er aktivt gået ind i projektet – også i forhold til de afholdte forsøg i efteråret. ”Folkeparken” var bl.a. en stor succes.
 •  Strategien skal sikre ejerskab til de kommende års prioriteringer af anlægsprojekter i midtbyen. Strategien forventes vedtaget af Byrådet i slutningen af 2019. Håber på penge fra Realdania, når ansøgning indsendes.
 • Bymidten og dens udvikling er vigtig – også i forhold til Banegårdsarealerne, remissen og de muligheder, det vil give. Og binde Vitapark og bymidte bedre sammen.
 • Apropos Vitapark – håber også 2019 bliver året, hvor der landes en aftale om nyt sundhedscenter koncentreret om Vitapark og den ”gamle” lægebolig.

Turisme og Kystlandet

 • Udlejning af sommerhuse går godt. Mange overnatninger i 2018 (særligt nordmænd og tyskere). 
 • Turismekræfterne er samlet i ”Kystlandet”, som energisk arbejder på, at trække flere gæster til Odder og få dem til at blive længere – og bruge flere penge.
 • Før jul fik Odder Kommune mulighed for 72 nye sommerhuse – primært Chr. Petersens Vej ved Saksild. Der arbejdes videre på mulighederne, og borgerne i området vil blive hørt. 

Nyt samarbejde med Aarhus Universitet

Efter Uffe Jensens tale var rektor på Aarhus Universitet, Brian Bech Nielsen, inviteret til at tale i anledning af, at Oddder Kommune og Aarhus Universitet har indgået en samarbejdsaftale. 

En aftale der bl.a. omhandler samarbejde om emner som demokratiudvikling og inddragelse, ledelse og lederudvikling, samt arbejdet med FN’s verdensmål.

- Vi er samfundets ejendom, og vi skal bidrage til udviklingen i samfundet, slog Brian Bech Nielsen fast og tilføjede, at både Aarhus Universitet og Odder Kommune kan få stor gavn af at samarbejde mere. 

Aftalen blev derefter underskrevet af Uffe Jensen og Brian Bech Nielsen. 

Priser og hæder

Til nytårskuren blev UdviklingOdders Erhvervspris og Iværksætterpris også overrakt, og ti lokale virksomheder, der er blevet kåret som Gazeller i 2018, blev hædret.

De nominerede til Iværksætterprisen 2018:
HelseWorld
Green Vibe Burger & Bistro
PhoneWorld 

Vinderen blev Green Vibe Burger & Bistro 

Læs mere om Green Vibe Burger & Bistro på virksomhedens hjemmeside. 

De nominerede til UdviklingOdders Erhvervspris 2018:
Café Alrø
Gylling Efterskole
Pajbjergfonden/NordicSeed

Vinderen blev Pajbjergfonden/NordicSeed. 
Læs mere om Nordic Seed på virksomhedens hjemmeside.

Årets Gazeller
Tiltman  
T & K Byg
Hov Anlægs- og Entreprenørfirma
Olsen Wings
K. Lyshøj  
Tøjeksperten Odder
Kloakmesteren i Odder
B S False-Montage
Robma
Breinholt Service & Montage