Nyt byråd skal diskutere forslag fra borgere

Der var ikke flertal for et forslag fra SF og Enhedslisten om at indføre borgerdrevne forslag. Flertallet stemte derimod for, at det nye byråd skal tage sagen op i 2018.

SF og Enhedslisten havde foreslået, inspireret af bl.a. Rødovre og Albertslund kommuner, at borgere får initiativret i forhold til at rejse forslag over for Byrådet i Odder Kommune. Dette med henblik på at give borgerne mulighed at rejse emner, som måske ellers ikke har en politisk bevågenhed.

Enhedslisten og SF foreslog konkret, at borgere, der kan indhente 694 underskrifter - svarende til det gennemsnitlig mandat i byrådet i Odder Kommune - kan stille forslag til Byrådets dagsorden. Dette skulle indføres med virkning fra 1. oktober, men sammen med De Radikale kom Enhedslisten og SF med et forslag til byrådsmødet om, at det i stedet igangsættes så snart, det er teknisk muligt.

Kom igang
- Vi arbejder på at inddrage borgerne i beslutningerne både nationalt og her i Odder. Mange andre kommuner har indført det, og jeg synes ikke, at vi skal udskyde det til næste byrådsperiode, sagde Marianne Hundebøll (F).

- Det handler i bund og grund om at styrke demokratiet og gøre afstanden mellem den enkelte borger og byrådssalen mindre. Der er mange borgere, der vil noget med byen og kommunen. Lad os give dem muligheden for selv at få ideerne til at vokse og blomstre. Det skaber engagement, at man selv kan få lov, sagde Ditte Marie Thejsen (Ø).

Læs mere om sagen i dagsordenen

Indstilling fra borgmesteren
Borgmester Uffe Jensen (V) kom med en indstilling om, at forslaget i stedet skal indgå i de forslag som byrådet overgiver til det byråd, der tiltræder efter kommunalvalget. Derefter kan det nye byråd tage stilling til sagen.

Hans Hammann fra Venstre sagde: 

- En af kvaliteterne ved Odder Kommune er, at den ikke er ret stor. Næsten alle kender en politiker, vi har Danmarks mest besøgte facebook, hvor man kan komme med ønsker, vi har lokalråd, og det er nemt at få forvaltningen i tale. Der er mange ildsjæle, men lad os lade det nye byråd beslutte, om de synes, at det er et interessant forslag, sagde Hans Hammann (V)

- Det er en beslutning, som skal skubbes, så vi ikke trækker beslutninger ned over det nye byråd. Men i Konservative er vi ikke afvisende over for forslaget, sagde Jakob Taul (C)

- Der sidder 19 byrådsmedlemmer, der er valgt. Har man en god ide, må der sidde en blandt de 19, der vil arbejde videre med den. Det har jeg gjort i mange tilfælde. Jeg ser dette som unødige administrationsomkostninger, så jeg går ikke ind for det. Det er valgflæsk, sagde John Rosenhøj (O), der dog stemte for borgmesterens indstilling.

- Det som jeg bliver fanget af i jeres forslag er, at det kræver, at der foregår en debat blandt Odder-borgere. Det er mange underskrifter, og det kræver, at mange deltager i debatten. Lad os da prøve det, sagde Lone Jakobi (A).

- Der kommer en kreativ ideskabelse ved, at ideerne bliver diskuteret og borgerne får ejerskab. Når jeg er ude blandt almindelige borgere, er der mange, der giver udtryk for, at der er en afstand til politikerne og dette er en af metoderne til at mindske den afstand, sagde Kresten Bjerre (B).

- Det bliver lidt omstændigt, hvis borgerne skal samle underskrifter. Kom da med forslagene igennem lokalrådene, og så er det politikerne, der er valgt til at træffe afgørelserne, sagde Ole Lyngby (V).

Ændringsforslaget fra SF, Enhedslisten og Radikale blev nedstemt med 9 mod syv.

Alle stemte for borgmesterens indstilling. 

Se det arkiverede byrådsmøde 

Logo for Odder NetTV