Nyt fra Bymidteforum

03. maj 2021

Citymanager

Flemming Rasmussen er startet som city manager i Odder.

Det tværgående samarbejde om byens aktiviteter og tilbud har nu fået en dygtig mand ved roret, og vi håber, alle vil tage godt imod Flemming.

https://udviklingodder.dk/om-udviklingodder/

https://hsfo.dk/artikel/s%C3%A5-er-bolden-givet-op-ny-citymanager-gl%C3%A6der-sig-til-at-t%C3%A6nke-store-tanker

Centralhotellet

På møde d. 12. april vedtog Byrådet igen at leje Centralhotellet, i denne omgang for perioden 1. juni til 31. december 2021.

Læs indstillingen her:

https://dagsordener.odder.dk/vis?id=564c3e6d-3df3-40da-a3db-b6f578b3a76d&punktid=4aaeb28d-2438-476e-adb9-922e6f657682

Lejemålet er udvidet til at omfatte hele stueetagen samt Teatersalen på 1. sal, så derfor er der gode muligheder for at booke de centrale lokaler til foreningslignende formål.

I perioden september-oktober planlægges en sammenhængende strategisk afprøvning med flere kommunale institutioner som aktører. Denne afprøvning vil stadig give mulighed for at booke lokaler for foreninger, klubber mv.

Kontakt undertegnede for nærmere information, bl.a. om booking af lokaler.

Folkeparken

Dispositionsforslaget for anlægsprojektet blev vedtaget på byrådsmødet d. 12. april, og projektering er igangsat. Læs mere her:

https://dagsordener.odder.dk/vis?id=564c3e6d-3df3-40da-a3db-b6f578b3a76d&punktid=e075b6e3-be09-4ec8-8f33-b2bbc1f344bd

Byrådet vedtog d. 12. april at igangsætte etableringen af erstatningsparkeringspladser ved Løvbjerg i samarbejde med Kvickly Odder. Læs indstillingen her:

https://dagsordener.odder.dk/vis?id=564c3e6d-3df3-40da-a3db-b6f578b3a76d&punktid=4a0f6bbb-617d-4ea1-9b80-2f2f5d3f5907

Lokalplanforslaget er indstillet til første politiske behandling. Om Byrådet vil, sendes forslaget i offentlig høring i perioden 20. maj til 15. juli. Læs indstillingen her:

https://dagsordener.odder.dk/vis?id=958ecc83-faa6-43b3-b0e9-96f016fd8ba4&punktid=185edc42-fdc8-4cb2-9f11-3465f6f3bcae

Områdefornyelse

Byrådet vedtog på mødet d. 12. april at igangsætte udarbejdelsen af et områdefornyelsesprogram, der således giver mulighed for lånefinansiering af byfornyelse i Odder. Byrådet har ved vedtagelsen af byudviklingsstrategien i 2019 prioriteret de første 3 byfornyelsesprojekter, nemlig Folkeparken, Torvet og Klimaboulevarden i Aabygade. Rammerne for områdefornyelsesprogrammet er beskrevet i indstillingen:

https://dagsordener.odder.dk/vis?id=564c3e6d-3df3-40da-a3db-b6f578b3a76d&punktid=be91e8e5-bc5d-4d00-b595-4da4d5e10cbe

Byfornyelsesprojekter omfattet af områdefornyelsesprogrammet skal realiseres indenfor en periode på 5 år.