Stor vandsalamander

Nyt fra naturen i Odder

21. august 2020

Odder Kommunes biologer fører bl.a. tilsyn med kommunens natur.  Her kan du se billeder af stor vandsalamander, som er taget af kommunens biolog Merete. 

Stor vandsalamander er, som alle andre padder fredet. Den er også en af de arter, som optræder på habitatdirektivets bilag IV, og disse arter har vi en særlig forpligtelse til at beskytte.

 Stor vandsalamander

I Odder Kommune er stor vandsalamander kendt fra flere lokaliteter. Den yngler i rene vandhuller, som regel uden fisk, der vil æde ynglen.

Det meste af året lever den på land, hvor man finder den i skove og haver, kældre, udhuse og lignende. Den er mest aktiv om natten. Om dagen gemmer den sig i huller i jorden, under grene, stubbe og lignende.

Stor vandsalamander

Den kan forveksles med lille vandsalamander, der er langt mere udbredt, men kendes fra denne på, at den er 10-15 cm lang, har en mørk ryg og svovlgul bug med sorte pletter. Endvidere har kroppen mange små hvide vorter langs siden mens lille vandsalamander har en glat hud. Kønnene kan kendes på kloakkens farve, hvor hunnens er gul og hannens er sort. I yngletiden har hannen desuden en høj og takket rygkam.

Hjælp vandsalamander med gode gemmesteder

Hjemme i din have kan du skabe gode gemme- og overvintringssteder til stor vandsalamander og mange andre dyr ved, at udlægge træstammer, stubbe og grene.

Stor vandsalamander