Banner for NEMrefusion

Nyt sygedagpengesystem i kommunerne

12. maj 2020

Da der skal konverteres meget store datamængder fra det nuværende system til KSD, er der i en periode behov for at holde indberetninger fra NemRefusion tilbage og lukke det gamle system ned for sagsbehandling. Det betyder, at du skal regne med længere sagsbehandlingstid fra 14. maj frem til starten af juni.

Du skal være opmærksom på følgende:

 • Fra torsdag den 14. maj til onsdag den 3. juni sendes dine anmeldelser af sygefravær og anmodninger om sygedagpengerefusion ikke videre til kommunen, når du har signeret indberetningerne i NemRefusion.

  Du kan stadig indberette i NemRefusion som du plejer og du skal stadig være opmærksom på at overholde anmeldelsesfrister mv.

  Alle de anmeldelser og anmodninger, som du har signeret i perioden 14. maj kl. 00.01 til 3. juni kl. 08.00, sendes automatisk til kommunen den 3. juni. Kommunen kan se, hvornår du har signeret anmeldelsen/anmodningen, og den længere sagsbehandlingstid har derfor ikke betydning for, om du har sendt anmeldelsen/anmodningen til tiden.

 • Fredag den 22. maj om eftermiddagen lukkes sagsbehandlernes adgang til det nuværende sygedagpengesystem. Hvis du har anmodet om refusion og din indberetning er blevet godkendt i kommunen, vil du modtage en udbetaling torsdag den 28. maj. Første udbetaling efter den 28. maj er torsdag den 11. juni.


 • I perioden 22. maj til 3. juni vil kommunerne ikke kunne svare på sagsspecifikke spørgsmål, da de ikke har adgang til et sygedagpenge.


 • Kommunerne får adgang til dine sager i det nye system KSD onsdag den 3. juni. Du skal dog være opmærksom på, at der kan være kommuner, som holder lukket for telefoner den 3. juni og de efterfølgende dage. Tjek den enkelte kommunes hjemmeside og sociale medier.

Ovenstående punkter gælder ikke, hvis din medarbejder bor i Assens, Ishøj, Helsingør, Randers, Vallensbæk, Vejen og Aarhus, da disse kommuner allerede har taget KSD i brug. 

Alle breve sendes til NemRefusion – bl.a. nye udbetalingsspecifikationer

Når din kommune har fået det nye system KSD, vil du fremover modtage breve vedr. dine sygedagpengesager i NemRefusion. De sendes ikke til jeres digitale postkasse.

Når du modtager den første udbetaling fra KSD, vil din udbetalingsspecifikation se anderledes ud. Bl.a. fremgår der et referencenummer, som du måske kender fra barselområdet. Referencenummeret kan du genfinde i din netbank.

Hvis du har søgt om refusion på mere end én sag og de alle er klar til udbetaling i samme uge, vil du modtage én udbetaling med ét referencenummer. Dette referencenummer kan du genfinde på de udbetalingsspecifikationer på de sager, som indgår i udbetalingen.

Indberetning af arbejdstid for fleksjobbere

Hvis din medarbejder er ansat i

 • fleksjob før 1.1.2013 er det vigtigt, at du fra 15. maj indberetter det faktiske timetal, der arbejdes og ikke det aflønnede.

 • fleksjob efter 1.1.2013 er det vigtigt, at du fra 15. maj indberetter det aflønnede timetal, og ikke det faktiske timetal, der arbejdes.

Hvis du indberetter på ovenstående måde, beregnes der korrekt refusion/sygedagpenge.

Se eksempler på indberetninger her.

Indberetning af delvist genoptaget arbejde

Hvis du har en sag, hvor den sygemeldte er startet med delvist genoptaget arbejde, er det vigtigt, at du fra 15. maj indberetter delvist genoptaget arbejde på følgende måde:

 • Indberet oplysninger for hver uge, hvor der er delvist genoptaget arbejde, selvom timetallet er det samme.
 • Indberet kun timer for dage, hvor der er ret til sygedagpenge.

Se eksempler på indberetninger her.

Hvis du følger ovenstående, vil du få beregnet korrekt refusion uanset om din medarbejder er ansat i fleksjob eller har en § 56-aftale osv.