Løbehjul parkeret op af væg

Nyt tiltag skal bekæmpe fravær

11. december 2018

Odder Kommune deltager som noget nyt i projektet Back2School, som er en indsats for at hjælpe børn med for meget skolefravær.

I projektet undersøger Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge (CEBU) Psykologisk Institut og Aarhus Universitet i samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Aarhus og Odder, kommunernes tilbud til børn med bekymrende skolefravær.

- Vi er glade for, at vi har fået mulighed for at være med i Back2School. I Odder Kommune har vi allerede flere tiltag til at hjælpe skoleelever med for højt fravær, men vi kan helt sikkert også lære noget af at være med i projektet, siger direktør for Børn, Unge og Kultur i Odder Kommune, Karsten Poulsen.

Han opfordrer samtidig forældre til at tale med deres børn om at være med i projektet, hvis skolefravær er et problem. 

- Det er en rigtig spændende mulighed for at være med i et godt forløb, siger han. 


Undersøger effekten 
Forskerne undersøger, hvor godt et Back2School-forløb virker, ved at sammenligne forløbet med kommunens tilbud til børn med bekymrende skolefravær.

Formålet er at få viden om kommunens tilbud samt at undersøge om et Back2School forløb kunne være et supplement til kommunens beredskab over for børn med bekymrende skolefravær. Tilbuddet er gratis.

Alle elever med højt fravær kan være med
Projektet er for børn fra folkeskoler i Aarhus og Odder Kommune, som har fravær fra skolen i en sådan grad, at det går ud over deres faglige niveau og/eller deres psykiske trivsel.

Projektet henvender sig til alle elever fra 0. klasse til første halvdel af 9. klasse, som har haft mere end 10 % fravær fra skolen de seneste tre måneder.

Alle børn, der deltager i projektet, vil få tilbudt hjælp til at håndtere deres bekymrende skolefravær enten ved at deltage i kommunens eksisterende tilbud eller i Back2School-forløbet. Der bliver trukket lod om, hvem der får mulighed for at være med i et Back2School-forløb.  

To gode tilbud
Et Back2School psykologforløb består af 10 sessioner med barnet og forældrene samt møder og samarbejde med skolen. I Back2School forløbet vil der blive arbejdet med de problemer, som forårsager barnets skolefravær. Forløbet strækker sig over ca. 3 måneder samt en opfølgende samtale ca. 3 måneder efter sidste session. Back2School forløbet foregår på CEBU, ved Psykologisk Instituts, Aarhus Universitet. Behandlerne er psykologer fra Aarhus Kommune og fra CEBU.

Odder Kommunes tilbud om hjælp i forbindelse med for højt skolefravær spænder over en række indsatser, der er tilpasset det enkelte barns behov.

Da projektet er et forskningsprojekt, vil der være en række spørgeskemaer, som skal udfyldes inden lodtrækningen samt fire måneder efter starten af indsatsen.

Projektet begynder i starten af 2019. 

Tilmelding til deltagelse i projektet foregår elektronisk på denne hjemmeside http://psy.au.dk/b2s, hvor du også kan læse mere om projektet.