H.P.T. Israelsensvej i solskin

Nyt vejnavn hylder lokal el-entusiast

28. juli 2021

En del af Rude Havvej skifter navn, fordi den skal huse et nyt industriområde, som blandt andet omfatter Letbanen. Der er tale om den del af Rude Havvej, som nu fører op til rensningsanlægget, og vejen har fået det mundrette navn H.P.T. Israelsensvej. Bag de mange punktummer gemmer sig navnet på en mand, som vi synes at det var værd at fortælle en del af historien om.

Hans Peter Tvisselmann Israelsen var en manufakturhandler i Odder by, som gik og eksperimenterede med elektricitet i sin fritid, og i 1906 lykkedes det ham, trods modstand - for på det tidspunkt tvivlede man på nødvendigheden af elektricitet, at oprette det første elværk i Odder, og han blev bestyrer for det. Der sad mange bønder i sognerådene dengang, og de mente, at elektricitet var en døgnflue, som kun byboerne kunne få brug for, og derfor var der stor modstand.

Odder kommune lånte ham penge til anlæg af værket og til installation af elektricitet i husene, men med det forbehold, at ”Tab og Fordel ved Anlæg og Drift af et Elektricitetsværk maatte være Kommunen uvedkommende”. Odder kommune fik sine udlånte penge igen og lånte endda ved en senere lejlighed af elværket.

Det første lys blev tændt den 13. marts 1906, og Hans Peter Tvisselmann Israelsen trak sig tilbage efter sit og elværkets 40 års jubilæum. Han døde i 1958, kort før sin 90 års fødselsdag.