Borgmester Uffe Jensen

Odder-borgmester ny mand i spidsen for FGU Sydøstjylland

04. april 2019

FGU Sydøstjylland, som dækker Hedensted, Horsens, Odder, Samsø og Skanderborg Kommuner, har fået ny formand.

På et bestyrelsesmøde den 3. april 2019 pegede en enig bestyrelse på borgmester i Odder, Uffe Jensen. Han overtager posten fra Jørgen Gaarde, der har været formand for FGU Sydøstjylland siden etableringen i oktober 2018.

Jørgen Gaarde stoppede som borgmester og byrådsmedlem i Skanderborg Kommune ved udgangen af marts.

- Jeg glæder mig til at fortsætte arbejdet med at skabe et nyt og stærkt uddannelsestilbud til unge mennesker i Sydøstjylland. I bestyrelsen vil vi gerne takke Jørgen Gaarde for den store indsats, han har gjort for den lokale FGU. Det er et enormt arbejde at etablere en helt ny skole fra bunden, men vi er allerede nået langt, og vi bliver klar til at modtage de første elever til august 2019, siger Uffe Jensen, formand for FGU Sydøstjylland.

Den nye borgmester i Skanderborg Kommune, Frands Fischer, er trådt ind i FGU-bestyrelsen som repræsentant for Skanderborg Kommune.

- Vi ser frem til et godt samarbejde med Frands Fischer, der har stor erfaring med området fra sin stilling som rektor for Skanderborg-Odder Center for Uddannelse, siger Uffe Jensen.

FGU samler uddannelser
Undervisningsministeriet har oprettet en FGU-institution for dækningsområdet Horsens, Hedensted, Odder, Skanderborg og Samsø Kommuner.

I foråret 2018 vedtog Folketinget FGU-lovpakken, og med reformen oprettedes den Forberedende Grunduddannelse (FGU) som hovedvejen for unge op til 25 år, som har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse.

De nye FGU'er skal forberede unge, der har brug for et ekstra skoletilbud til at starte på en ungdomsuddannelse. De samler uddannelser fra produktionsskoler, en del af VUC'erne, erhvervsgrunduddannelsen og den kombinerede ungdomsuddannelse.

Hovedsædet for FGU Sydøstjylland er placeret i Horsens Kommune.