Skakbrikker

Odder-elever skal være fælles om skak

12. oktober 2020


Rokader og skakmat bliver vigtige ord at kunne for matematiklærerne på flere skoler i Odder. Der er nemlig kommet en pose penge til kommunen fra inklusionsmidlerne, som skal indføre skoleskak i undervisningen.

Undersøgelser viser, at skoleskak kan være et vigtigt værktøj, når elever på tværs af fagligt niveau, baggrund og alder skal opbygge et fællesskab. Det er også erfaringen fra Horsens, hvor skoleleder på Vestskolen, Erik Mønster, tidligere var leder.

"Det var rigtig godt for klassekulturen, at børnene begyndte at spille skak. Alle kunne deltage på lige vilkår, og pludselig sad drengene fra 8. og spillede skak med pigerne fra 5. i pauserne," fortæller han.

Konkret betyder det i Odder at matematiklærerne for 1. til 6. klasse på begge afdelinger af Vestskolen og 10 ansatte fra skolerne i de fire landsbyordninger skal på kursus i nogle programmer, som integrerer skakken i undervisningen. Men fordi posen af inklusionsmidler er så stor, er der råd til både kurserne, vikarer og materialer uden ekstra regning til skolen. Og ved at sende alle lærerne på kursus, gør man også initiativet mere robust, siger Erik Mønster.

"På den her måde gør vi det til en team-opgave at gøre skakken til et ben i matematikundervisningen. Så er det mere robust i forhold til, hvis en lærer for eksempel skifter job." 

Erstatter "Jeg kan ikke" med "Jeg lykkes"

Udbruddet af corona-virus blev især i foråret en udfordring for landets folkeskoleelever, da mange skoler blev nødt til at gå over til hjemmeundervisning. Det betød at mange børn oplevede en markant forandret hverdag og højere grad af social isolation, og også her kan Dansk Skoleskaks nye projekt bruges, siger Erik Bjerrum, der er pædagogisk leder på Gylling Skole.

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Børne- og Undervisningsministeriet og Dansk Skoleskak, som har givet udvalgte kommuner mulighed for at være med, heriblandt Odder.

Tilbuddene er til gavn for alle børn og unge, men vil særligt kunne gavne dem, der døjer med et fagligt, socialt eller mentalt efterslæb grundet Corona. Ud over at lære at spille skak, så får børnene nye veje til faglig, social og mental udvikling med skoleskak, hvor de kan erstatte "Jeg kan ikke" med "Jeg lykkes med."

Udover at integrere skoleskak i undervisningen, arrangerer skolerne også Brain Booster Camps i samarbejde med Dansk Skoleskak i løbet af efteråret og vinteren, hvor man kan komme og prøve kræfter med skakken. Alle Brain Booster Camps bliver afholdt efter de gældende retningslinjer i forhold til corona.

Fakta om Brain Booster Camp

  • Starter med én camp dag for 20 elever på skolen kl. 10-14 på en skolefridag.
  • Undervisningen varetages af Dansk Skoleskaks specialtrænede personale.
  • Der bliver afholdt camps på:
    o Vestskolen, afd. Skovbakken 12. oktober
    o Vestskolen, afd. Vestermarken 14. oktober
    o Gylling Skole og Børnehus 6. december
  • Læs mere her: kultunaut.dk/perl/arrmore/type-nynaut?ArrNr=14131136