Træer

Odder Kommune er med i indsamling for klimaet

09. september 2019

'Danmark planter træer' er en indsamling, hvor der samles ind til at plante flere træer i Danmark. Indsamlingen er et samarbejde mellem TV 2 og Danmarks Naturfredningsforening.

Lørdag den 14. september kl. 19.30 blænder TV2 op for et stort liveshow og målet er, at der skal  indsamles penge til at plante én million træer.

Odder Kommune har budt ind med et projekt på en folkeskov i Saksild, hvor der kan plantes træer, hvis der bliver indsamlet penge nok. Projektet er udarbejdet efter en screening af velegnede arealer til rejsning af folkeskov. Da kommunen ikke ejer arealer inden for indvindingsområder til drikkevand, er projektet et landbrugsareal ved Saksild, hvor skovrejsning kan bidrage til klimasikring, CO2-reduktion/binding, øget biodiversitet, refleksion, rekreation og formidling.

Arealet udgør samlet set ca. 3,2 ha. og grænser op til en skov, der huser kommunens største bestand af tyndakset gøgeurt, som er kommunens ansvarsart. Skovrejsning her vil skabe mulighed for at bestanden af tyndakset gøgeurt kan øges yderligere og derved understøtte det igangværende arbejde med - og ønsket om, at sikre og øge biodiversiteten i Odder Kommune. 

Læs projektbeskrivelsen.

Med 'Danmark planter træer' vil TV 2 og Danmarks Naturfredningsforening sætte fokus på, hvad vi som danskere selv kan gøre for at håndtere de klimaudfordringer, vi står over for.

Odder Kommune medvirker i indsamlingen ved at stille et kommunalt ejet areal på 3,2 hektar ved Saksild til rådighed, hvor der kan plantes træer.

For hver indsamlede 20 kr. plantes ét træ i Danmark op til én million træer. Derudover går der 4 kr. til bevaring af skov i ind- og udland.

De indsamlede midler videresendes til Growing Trees Network Foundation, som står for at rejse nye Folkeskove i Danmark, Den Danske Naturfond, som opkøber rydningstruet skov i Danmark, og WWF, som bevarer rydningstruet skov i udlandet.

Læs mere på www.danmarkplantertraeer.dk