Indstillet til fornem aftenskole-pris

Odder Kommune er en kommune, der kan og vil samarbejde med aftenskolerne. Sådan lyder det fra Aftenskolerådet, der derfor har indstillet Odder Kommune til prisen som Årets Aftenskolekommune 2017.

Prisen gives til en kommune, der har fokus på den folkeoplysende voksenundervisnings værdi og kvaliteter.

Aftenskolernes Pris arrangeres i et samarbejde mellem FO-Aarhus, Arbejdernes Oplysningsfor¬bund (AOF), Dansk Oplysnings Forbund (DOF), Folkeligt Oplysnings Forbund (FOF), Liberalt Oplysnings Forbund (LOF) og Fora.

Mange gode grunde
I indstillingen til prisen fra Aftenskolerådet, skriver formand Palle Hansen, at der er flere årsager til indstillingen:

- Det gode, tætte og frugtbare samarbejde mellem forvaltningen, aftenskolerådet og den enkelte aftenskole.

- Den tætte kontakt mellem aftenskolerne, politikerne og embedsmænd. Der afholdes årlige møder med embedsmændene og politikkerne for området, hvor vi føler, at vi bliver støttet i det vi gør, samtidigt med at vi bliver tænkt som mulige aktører ved implementering af nye kommunale tiltag.

- Odder kommunen følger med i vores forbrug af folkeoplysningstilskud. Kommunen tilfører flere penge når rammen er brugt, så vi hele tiden har kunnet holde vores tilskud på 100%. Vi føler os heldige i en periode, hvor mange kommuner skær ned på folkeoplysningstilskuddet.

- Forvaltningen er meget behjælpelige med at finde de rigtige og egnede lokaler uanset hvilke fag det drejer sig om.

- Odder kommunen støtter, at der oprettes mange sundheds- og bevægelses hold for almen borger og handicappede. Der er i kommunen en anerkendelse af oplysningsforbundene er med til at løse nogle vigtige opgaver på sundhedsområdet.

Generelt: en kommune der kan og vil samarbejde med aftenskolerne på indhold, servicering, partnerskab og som stiller økonomiske midler til rådighed for vores område, lyder det i indstillingen fra Aftenskolerådet.

Lokale deltagere til prisfest
Aftenskolerådet i Odder kommune omfatter: Den Lille aftenskole, Gylling Fritidsskole, FOF, AOF Skanderborg-Odder, Musikskolen for voksne, Odder harmoniorkester, og Gigtskolen Odder.

Prisen bliver uddelt ved at arrangement i København den 20. september, hvor formanden for børn, unge og kulturudvalget, Anne Bonefeld (V), formanden for Folkeoplysningsudvalget Marianne Hundebøll (SF) og direktøren for børn, unge og kultur i Odder Kommune, Karsten Poulsen, deltager.

Årets Aftenskolekommune
Prisen gives til en kommune, der har fokus på den folkeoplysende voksenundervisnings værdi og kvaliteter.

Der kan være tale om en kommune, der 

  • understøtter aftenskolernes rolle som det naturlige omdrejningspunkt for kultur, sundhed og læring
  • anvender aftenskolernes viden og kompetencer i den kommunale opgaveløsning
  • sikrer aftenskolerne rammer for nytænkning, udvikling og vækst

Baggrund for Aftenskolernes Pris:

 

  • Aftenskolernes Pris afholdes for fjerde år i 2017 og er en fejring af de aftenskoler og kommuner, der gør den folkeoplysende voksenundervisning i Danmark til noget helt særligt.
  • Målet er at anerkende de kommuner og aftenskoler, der gennem konkrete aktiviteter er med til at forbedre og forny de folkeoplysende tilbud på lokalt plan.
  • Håbet er, at Aftenskolernes Pris kan være med til at sætte fokus på og udbrede kendskabet til, hvad aftenskolen også er – nemlig nyskabende, aktuel, engageret og aktiv i samfundslivet og -debatten; den er trådt ind i det 21. århundrede med mod på og evner til at favne alle befolkningsgrupper og alle sider af menneskelivet.
  • Kandidaterne til prisen skal findes blandt landets aftenskoler og kommuner.
  • De bliver uddelt seks priser af en jury på tre medlemmer.