Karin Lambert.

Odder Kommune får borgerrådgiver

03. august 2020

I dag, mandag den 3. august, har Karin Lambert første arbejdsdag som borgerrådgiver på rådhuset i Odder. Som borgerrådgiver skal hun være en form for kommunal ombudsmand, der skal styrke dialogen mellem borgerne og kommunen.

”Jeg plejer at sige at jeg skal se kommunen med borgerens briller og sørge for at sagsbehandlingen bliver så god som mulig,” siger Karin Lambert om sin egen rolle.

Som borgerrådgiveren er hun uafhængig af de stående udvalg, borgmesteren og forvaltningen. Hun refererer til byrådet, men kommer til at arbejde uafhængigt. Byrådet kan dog pålægge borgerrådgiveren at gennemføre undersøgelser af udvalgte forvaltningsområder.

” Det er meget positivt at vi får en borgerrådgiver i kommunen. Dels kan det som det primære hjælpe borgere, der ikke oplever sig ordentligt behandlet af os som myndighed. Og dels vil det kunne hjælpe os til, at vi i Jobcentret og kommunen generelt løbende holder fokus på at sikre en tydelig og ordentlig kommunikation med borgerne - og også inspirere os til at ændre tilgang og arbejdsgange, hvor der er behov for det,” siger Ole Stounbjerg, der er leder af jobcenteret i Odder Kommune.

Med Borgerrådgiveren vil borgerne kunne:

 • Få hjælp til at forstå en afgørelse fra kommunen.
 • Få information og rådgivning om, hvordan man klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle en given klage.
 • Klage over kommunens sagsbehandling, personalets optræden m.v.
 • Få hjælp til at få genskabt dialogen med kommunens medarbejdere, hvis der er opstået konflikter i en sag.
 • Komme med forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og betjening kan forbedres.
 • Anmode Borgerrådgiveren om at deltage som bisidder, hvis der er en samtale, borgeren er utryg ved, og hjælpe borgeren med at forberede sig til samtalen, og efterfølgende hjælpe med at samle op på, hvad der kom ud af samtalen.
 • Få hjælp til at komme videre med en klage, hvis man har oplevet diskrimination i kommunen.

Omvendt vil borgerrådgiveren ikke kunne behandle klager over:

 • Det faglige indhold i kommunale afgørelser.
 • De politiske beslutninger, f.eks. om serviceniveau m.m.
 • Ansættelsesforhold i kommunen.
 • Forhold, som andre klageinstanser tager sig af.

Karin Lambert, der altså er Odder Kommunes nye borgerrådgiver, er på rådhuset hver onsdag, men kan kontaktes på mail eller telefon hver dag. Det kan man gøre på borgerraadgiver@odder.dk eller på 3056 7751.