Odder rådhus

Odder Kommune gennemgår omgjorte sager

07. august 2020

For nylig præsenterede Social- og Indenrigsministeriet den nyeste udgave af ”Danmarkskortet”, som er et kort, der viser mængden af sager på voksen- og børnehandicapområdet, som bliver omgjort eller sendt til genbehandling fra Ankestyrelsen. Noget, der blandt andet er blevet bemærket i et læserbrev fra Danske Handicaporganisationer Odder.

Her optræder Odder Kommune med 40 sager, som man nu skal til at gennemgå. Den gennemgang bliver foretaget i september måned, og bliver præsenteret for byrådet på byrådsmødet den 5. oktober.

”I Odder Kommune er vi glade for at Ankestyrelsen bliver brugt, og at styrelsen er med til at sikre borgernes retssikkerhed og retsfølelse. Derfor ser vi også gerne, at disse sager bliver undersøgt og at der bliver handlet på dem i de tilfælde, hvor det er nødvendigt,” lyder det fra Lone Jakobi og Finn Thranum, formænd for henholdsvis Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget, og Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget i Odder Kommune.

Det er dog vigtigt at understrege, at der er tale om forskellige omgørelsessager, der kan være omgjort med forskellige begrundelser:

Hjemvisning - betyder, at Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, som er førsteinstans. Kommunen skal behandle sagen og afgøre den igen. Grunden til, at vi hjemviser en sag, kan for eksempel være, at der mangler oplysninger, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl.

Ændring/ophævelse - betyder, at afgørelsen er forkert, og at Ankestyrelsen har ophævet kommunens afgørelse.

Stadfæstelse - betyder, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

Afvisning/henvisning - betyder, at Ankestyrelsen ikke behandler sagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent eller beslutter at opgive klagen. Eller fordi Ankestyrelsen ikke er den kompetente myndighed, og derfor sender klagen videre til en anden instans.

Uanset årsagen bliver sagerne altså gennemgået til september, hvorefter en redegørelse for dem bliver præsenteret for byrådet til oktober.