Odder Kommune indgår partnerskab med DGI  

Byrådet har besluttet at indgå en partnerskabsaftale med DGI Østjylland, som sigter mod at give borgerne i Odder Kommune bedre mulighed for motion og bevægelse.

Odder Kommune har i forvejen et tæt samarbejde med DGI Østjylland på sundheds- og på fritidsområdet.

DGI’s kampagne Bevæg dig for livet og Odder Kommunes vision om Det gode liv er grundlaget for aftalen.

Læs om aftalen her

Læs hele aftalen her

Samarbejdet understøtter det lokale foreningsliv og giver Odder Kommune mulighed for at tænke, afprøve og implementere løsninger på nye måder til gavn for borgerne i samarbejde med lokalområder. Blandt andet samarbejdes om at koble det kommunale genoptræningstilbud med lokale idrætsforeninger, om at inddrage flygtninge i foreningsregi og om at aktivere de lokale landdistriktssamfunds potentialer.

Se talerne om aftalen fra byrådsmødet

Der sættes i aftalen fokus på konkrete satsningsområder:

  • Foreningsudvikling og foreningskurser: Parterne vil arbejde for, at idrætsforeninger får målrettede tilbud om lederkurser og udviklingsforløb, der sigter mod at få flere medlemmer og flere frivillige.
  • Sundhedsfremme og forebyggelse: Parterne sætter i fællesskab fokus på indsatser, der kan bygge bro mellem de kommunale sundheds- og genoptræningstilbud og foreningslivet.
  • Lokalsamfundsudvikling: Parterne vil styrke forenings- og idrætslivet i byerne uden for Odder ved igangsætning af lokale initiativer, der styrker sammenhængskraften og interessen for bosætning i landdistrikterne.
  • Flygtninge: Parterne vil arbejde for at udvikle en praksis for tilbud til flygtninge om medlemskab af lokale idrætsforeninger og understøttelse af deltagelse til gavn for integrationen.