Odder Kommune melder positivt ud om Aula

11. marts 2019

Brugervenlig, nemt tilgængelig og intuitiv at arbejde med er nogle af ordene Pernille Madsen, pædagogisk leder i Indskoling og SFO på Vestskolen og Erik Mønster, skoleleder på Vestskolen bruger om Aula, den nye kommunikationsplatform for skoler, SFO’er og dagtilbud.
I en artikel fra Kit magasinet (link) fortæller de om Odder Kommunes deltagelse i pilotforløbet og om, hvordan de har arbejdet med uddannelse i og implementering af portalen.


Forberedelserne til dataemigrering, opsætning af roller, grupper og rettigheder i forhold til, hvem der kan kommunikere med hvem og uddannelse af superbrugere har forløbet godt i pilotforløbet, hvor Vestskolen og Parkvejens Skole har deltaget.


Som en del af datastrategien har fokus også været rettet mod eventuelle krav til bevaringspligt, aktindsigt og håndtering af følsomme personoplysninger, samt hvilke data der skal flyttes med over fra de nuværende platforme.


Aula understøtter kommunikationen og arbejdsgangen

Portalen implementeres både i skoler og dagtilbud, så forældre fremadrettet kun skal finde information om deres børn ét sted. Eksempelvis skal de i Aula kun sætte et par flueben for at give samtykke til, at deres børn på optræde på billeder.
Med Aula lettes de administrative arbejdsgange også betragteligt med muligheden for ”Sikker fildeling”, den ene af Aulas to fillagre.


- ”Tidligere var sikker udveksling af dokumenter med eksterne som f.eks. PPR en meget tung administrativ proces. Muligheden for at skrive en udtalelse direkte til PPR i ”Sikker fildeling” vil lette vores arbejdsgang betragteligt”, fortæller Pernille Madsen.

De sidste superbrugere og administrative medarbejdere er blevet uddannet i brugen af Aula og ifølge planen skal portalen tages i brug af medarbejderne på Vestskolen og Parkvejens Skole i løbet af foråret og efter sommerferien kobles forældre og elever på.


Læs mere om Aula og Odder Kommunes pilotforløb her og på www.aulainfo.dk

Fakta
• Aula er den nye kommunikationsplatform i folkeskoler, SFO’er og dagtilbud.
• Aula afløser eksisterende kommunikationsløsninger som SkoleIntra og ForældreIntra.
• Aula er del af det fællesoffentlige Brugerportalsinitiativ (BPI). Alle kommuner har valgt at tilslutte sig løsningen på skoleområdet. 95 kommuner er med på dagtilbud.
• Aula lanceres på landsplan efter sommerferien 2019 og i daginstitutionerne i 2020.
• Aula er udviklet af Netcompany.