Tomme øldåser

Fokus på alkohol i uge 40

23. september 2020

I uge 40 bliver der sat fokus på overforbrug af alkohol i Odder Kommune. Det sker i samarbejde med Alkohol & Samfund og Trygfonden. Hvert år i uge 40 står de bag en landsdækkende kampagne, der skal oplyse danskerne og sætte fokus på alkohol og opfordre danskerne til at søge hjælp til alkoholproblemerne. 

”I Odder Kommune bakker vi op om vigtigheden af kampagnen i uge 40, og vi har et mål om at modvirke de tabuer, der kan være om alkoholproblemer og alkoholbehandling. Det er for eksempel vigtigt for os, at borgere i Odder skal vide hvor de kan søge hjælp og støtte hvis de selv eller nogen de kender har et uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol,” siger Line Andersen, der er unge- & rusmiddelkonsulent i Odder Kommune.

Flere lokale initiativer

For at udbrede kendskabet til behandling og samtidig nedbryde tabuerne, vil der i perioden omkring uge 40, være budskaber om kampagnen i bybilledet blandt andet på byens pyloner, infoskærme og reklame i Odder biograf.

”Mange mennesker har haft et overforbrug af alkohol inde på livet, måske har de selv drukket for meget eller har en i sit netværk med et uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol. Vi ved at det er vigtigt at få hjælp og støtte hvis man ønsker at ændre sit forhold til alkohol. Derfor ønsker vi, at alle borgere skal kende til Forebyggelse & Rusmidlers mange tilbud og at alle borgere ved hvor de kan søge råd, vejleding og hjælp,” siger Line Andersen.

Hvornår er det for meget?

Men hvornår er forbruget for højt? Sundhedsstyrelsen har lavet en såkaldt lavrisikogrænse – altså en grænse, hvor du har en lav risiko for at blive syg af alkohol, hvis dit forbrug er mindre end det antal genstande om ugen. Den grænse ligger på 7 genstande for kvinder og 14 for mænd. Den grænse oplyser næsten hver femte af alle voksne i Danmark, at de overskrider, og vi ved at et overforbrug af alkohol går ud over det psykiske og fysiske helbred og samt sociale forhold. Vi ved også, at børn der vokser op i familier med overforbrug af rusmidler, mistrives.

Du kan læse mere om Forebyggelse & Rusmidlers mange tilbud til både, børn, unge, familier og voksne på hjemmesiden: www.odder.dk/fogr

Hør hvad du kan få hjælp til i Odder Kommunes, Forebyggelse & Rusmidler, og se hvor de bor

Line fra Odder Kommunes., Forebyggelse & Rusmidler, fortæller om hvad de kan hjælpe med og se hvor vi bor. Videoen afspilles på Youtube
Videoen afspilles på Youtube