Billede af baby

Odder Kommune sætter fokus på far

01. oktober 2021

Vor tids fædre deltager i deres børns fødsel og pasning, fordi de selv har lyst. I dag ligger stort set alle mænd vægt på at være nærværende, at være til stede, at have kontakt, at være engageret og at have tid sammen med barnet. De ønsker at lære barnet at kende, have en rolle over for mor og barn og blive betragtet som en lige så vigtig forælder.

Det vil Odder Kommune gerne imødekomme og være med til at bakke op om.

Fars Legestue kommer til Odder
Derfor åbner Fars Legestue i Børne- og Familiehuset den 4. oktober. Fars Legestue er et sted hvor fædre med børn i alderen 0-5 år kan komme og være aktive sammen med deres børn og møde andre fædre, der som dem selv har valgt at gå på barsel, eller blot tage en dag sammen med deres børn. I Fars Legestue kan du komme og gå som det passer ind i din dag, og der er åbent hver mandag fra kl. 14-17. Du bliver mødt af en tovholder der byder velkommen og er med til at skabe god stemning og sikre at der altid er kaffe på kanden. Sundhedsplejersken kigger også forbi.

”Far og barn relationen har stor betydning helt fra starten af i barnets liv og det kan netop i den indledende fase af barnets liv være svært for far-rollen at skabe den vigtige tilknytning til barnet. Fars legestue er en god ramme for at far og barnets tilknytning kan skabes og udvikles. Det kan i fars legestue ske i et rum hvor fædre også kan møde hinanden med deres børn. Fars legestue må forstås som et rum til far – barn tilknytningen, hvor fædre kan komme og lege, og være med, deres børn – Det giver en mulighed for at fædre kan dele liv, glæder og utilstrækkeligheder ved faderskabet, sammen med andre fædre,” siger Dennis Pedersen og Emil Kristiansen, der sammen er tovholdere på projektet.

Åbningen af Fars Legestue bakkes op af Lone Jakobi, der er formand for Børn-, Unge og Kulturudvalget:

”Fars Legestue falder flot i tråd med vores politiske ambitioner om at investere mere i tidlig forebyggelse og det gode tværgående samarbejde mellem kommune og civilsamfund. Legestuen er til for alle fædre og jeg håber, at mange familier vil benytte sig af tilbuddet og knytte stærkere bånd mellem far og barn, og på tværs af familierne. Jeg glæder mig over, at Fars Legestue nu også bliver et tilbud i Odder Kommune,” siger hun.

Odder Kommune åbner legestuen i samarbejde med Frivilligcenter Odder, Odder Frimenighed og Forum for Mænds Sundhed.

”I Odder Frimenighed er vi glade for, at der bliver opstartet Fars Legestue! Det er fantastisk med nye initiativer, der kan skabe fællesskaber og relationer på tværs i Odder. Der bliver lagt energi i projektet fra initiativtagerne, og det smitter af på os andre. Vi vil arbejde med på det og gøre, hvad vi kan, for at fædre i Odder kommer godt fra start og kan gå med hinanden,”  siger Frederik Thormann Wagner, præst i Odder Frimenighed om samarbejdet.

Og sekretariatschef i Forum for Mænds Sundhed, der har projektet Far for Livet, støttet af Nordea-Fonden fortsætter:

”Vi er utrolig glade for at Odder Kommune vil være med til at skabe gode rammer for fædre og børn, ved at åbne en Fars Legestue. Vores arbejde med fædre, viser at mange fædre ønsker at være mere aktive sammen med deres børn, men de ved ikke altid hvor de skal finde disse aktiviteter. Derfor er Fars Legestue et rigtig godt koncept til at invitere fædre med deres børn indenfor.” 


Bred enighed om et godt tilbud
At sætte ekstra fokus på fædre ligger rigtig godt i tråd med det arbejde som kommunens sundhedspleje i forvejen er i gang med. De har bl.a. en Far-ambassadør i sundhedsplejen.

”Fars legestue er et nyt tiltag i Odder Kommune som understøttes af sundhedsplejen, da vi ved, at far har stor betydning for børns sundhed og trivsel – og det gælder helt fra starten af barnets liv. Fars legestue giver fædre og deres børn mulighed for at deltage i et fællesskab med andre fædre. Dette fokus på fædre er i tråd med det, vi i sundhedsplejen i forvejen arbejder med. F.eks. har sundhedsplejen fokus på, hvordan forældre trives i deres nye roller blandt andet via en screening til begge forældre, når deres barn er 8 uger gammelt.” Udtaler Leder af Sundhedsteamet, Charlotte Precht Pedersen.

Dette bakkes også op af centerchef for Børne- og familiecentret, Theresa Kepp:

”Fællesskab til gavn for de små borgere i Odder. Fars legestue er et berigende fællesskab for fædre og deres spæd- og småbørn, som er skabt på tværs af frivillige og Børne- og familiecentret. Fars legestue skaber en legende ramme for den vigtige relation far og barn imellem, som har betydning for det lille barns udvikling”

Fars legestue holder åbent hver mandag mellem 14 og 17 i Børne- og Familiehuset på Bronzealdervej 16, 8300 Odder.