Billede fra Odder Rådhus

Odder Kommune skal have en whistleblower

01. september 2020

Et enigt byråd vedtog mandag aften, at man vil have etableret en whistleblowerordning, som bliver med Randers Kommune som inspiration. Her har man et whistleblowerudvalg, der er uafhængigt af forvaltningen, borgmesteren og de politiske udvalg.

Formålet med en whistleblowerordning er:

  • At skabe åbenhed og gennemsigtighed i forhold til ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder i kommunen.
  • At beskytte ansatte, som indgiver oplysninger til ordningen.
  • At sikre, at de indgivne oplysninger bliver anvendt konstruktivt til forbedring, forebyggelse og afværgelse af fejl og ulovligheder i Odder Kommunes borgerbetjening og administration.

Oplysninger kan indgives af alle kommunens ansatte samt af kommunens samarbejdspartnere (og dem som er ansat hos kommunens samarbejdspartnere). Whistleblowerordningen vil kun behandle alvorlige forhold, og ansatte eller samarbejdspartnere kan komme med oplysninger, hvis de har viden eller begrundet mistanke om grove eller væsentlige og gentagne fejl og forsømmelser i Odder Kommune. Det er eksempelvis alvorlige forhold, hvis oplysningerne vedrører:

  • Lovovertrædelser og manglende efterlevelse af juridiske forpligtigelser.
  • Bestikkelse, afpresning, underslæb eller regnskabsmanipulation.
  • Fare for enkeltpersoners sundhed og sikkerhed.
  • Fare for miljøet.
  • Grove tilfælde af omsorgssvigt og lignende.

Whistleblowerordningen skal træde i kraft i fjerde kvartal af 2020.