Odder Byvåben

Odder Kommune udbyder Nørregade 11a til salg

08. januar 2021

Ejendommen udbydes til salg med en minimumspris på 25.000 kr.

Tilbud skal være kommunen i hænde senest mandag den første februar kl. 12.00. 

Ejendom sælges i offentligt udbud

Ejendommen udbydes i tilbudsgivning med en minimumspris på kr. 25.000 kr. i henhold til reglerne om salg af kommunens faste ejendomme iht. bekendtgørelse nr. 799 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme af 24/06/2011.

Fremtidig anvendelse

Odder Kommune oplyser, at det er bestemt, at bygningen skal SAVE-vurderes ud fra den kulturhistoriske betydning og at der i den forbindelse kan påligges restriktioner i forhold til eventuel renovering eller nedrivning.

Bygningsforhold

Bygningen er opført med et tårn i 4 etager og dertil opholdsrum og opbevaring i 2 etager.

Øverste etage i tårnet er klargjort til etablering af observatorie. Udstyr er ikke installeret.

Opholdsrummet fremstår uden gulv.

Ydervægge i hvid oppudset teglsten.

Forsyning

Der er ikke indlagt el, vand og varme.

Der er ikke indlagt spildevandsafledning.

Grundforhold

Grunden består af matrikel 68f, Odder by, Odder og er 96 m2.

Ejendommen har oprindeligt været en del af nabomatriklen 68f. Den udbudte ejendom blev udmatrikuleret fra 68f i forbindelse med kommunens salg af matriklen 68f.

Der er ingen selvstændig adgang til ejendommen. Der er derfor tinglyst en vejret over Nørregade 11. Vejretten er ikke udnyttet ej heller klargjort. Køber skal oppebære omkostninger til etablering af vejret.

Udenomsarealet er udlagt i græs.

Beliggenhed

Ejendommen ligger i Odder by, Nørregade 11a

Lejemål

Der er ingen lejemål, og ejendommen er til købers fulde disposition.

Udbudsvilkår

Ejendommen sælges af Odder Kommune i henhold til Bekendtgørelse nr. 799 af 24.06.2011.

Tilbudsgivers opmærksomhed henledes i øvrigt på de særlige vilkår der er beskrevet heri 

Ejendommen sælges i den stand hvori den er og forefindes, og på de vilkår, der fremgår af denne salgsopstilling inkl. bilag.

Tilbudsgiver anbefales at gennemgå ejendommen nøje med byggesagkyndig bistand. 

Bud modtages ved henvendelse til kommunen, og enhver er berettiget til at afgive et tilbud til kommunen. Tilbudsgiver skal anvende det vedlagte tilbudsbrev. Tilbudsgiver er frit stillet til at tilbyde en højere pris end den anførte minimumspris. 

Der gøres specielt opmærksom på, at Odder Kommune ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene, men forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud og ret til at forkaste alle indkomne tilbud. Endelig købsaftale er afhængig af godkendelse af Odder Kommunes Byråd.

Der henvises i øvrigt til den udarbejdede købsaftale og bilag.

Indkomne tilbud er fortrolige indtil salg har fundet sted.

Fremvisning

Ejendommen fremvises kun efter forudgående aftale med Odder Kommune ved kontakt til:

Martin Hauge, martin.hauge@odder.dk / tlf. 30843418 

Udbudsmateriale