Barn leger blandt blomster på eng

Odder Kommune vil sikre en mangfoldig natur

10. januar 2019

Biodiversitet er variation af dyr, planter, bakterier og svampe i naturen. Vores naturområder er pressede og en lang række vilde dyr og planter, der tidligere var almindelige i Danmark, er i tilbagegang.

Ifølge en række internationale planer heriblandt FN's verdensmål for bæredygtig udvikling er der bl.a. mål for at standse tab af biodiversitet.

- Odder Kommune vil påtage sig sin del af ansvaret for at standse tilbagegangen i biodiversitet. Det skal ske bl.a. ved, at vi udarbejder en biodiversitetsplan, siger Ole Lyngby Pedersen (V), formand for Miljø-, og Teknik- og Klimaudvalget.

Mere fokus på natur
Biodiversitetsplanen skal indeholde kommunens strategi for at sikre og øge den biologiske mangfoldighed i Odder Kommune. Samtidig skal biodiversitetsplanen også skabe en øget bevidsthed hos kommunens borgere om værdien af natur og om biologisk mangfoldighed med inspiration for den enkelte borger til selv at forbedre naturen.

Inden Odder Kommune udarbejder en biodiversitetsplan, inviteres borgerne til at komme med forslag og idéer til indholdet i planen. Odder Kommune holder en inspirationsaften den 29. januar 2019 i Pakhuset, Banegårdsgade 5, 8300 Odder kl. 19--21.

Borgerne inddrages i planen
Til inspirationsaftenen kommer der oplægsholdere, som er eksperter på området. Det er Philip Hahn-Petersen fra Habitats og Anne Erlang Eskildsen fra Seges. De vil fortælle om biodiversitet, og hvad vi kan gøre for at forbedre det vilde dyre- og planteliv omkring os. Efter oplæggene er der åbent for spørgsmål og debat, og der er mulighed for at komme med  idéer og forslag til Odder Kommunes biodiversitetsplan.

I forlængelse af inspirationsaftenen indledes en otte ugers offentlig idéfase, hvor borgerne også har mulighed for at indsende idéer og forslag til biodiversitetsplanen.

Læs mere på www.odder.dk/biodiversitet.     

(Foto: Merete Johannsen)