Saksild set fra luften

Odder Kommunes pulje til forskønnelse af byområder

15. august 2019

På denne baggrund har Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget besluttet, at der skal nedsættes et byfornyelsesråd, som skal indkalde og vurdere ansøgninger om støtte til forskønnelse af byområder. Byfornyelsesrådet skal især have fokus på oplandsbyer i Odder Kommune. Med oplandsbyer menes i denne sammenhæng lokalcenterbyerne og landsbyer med udpegede kulturmiljøer.
Rådet skal forelægge sine vurderinger af ansøgningerne for Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, som på det grundlag træffer beslutning om tildeling af støtte.

Tidligere tildelinger

Udvalget besluttede at støtte byfornyelsesprojekter vedr. Gylling Mølle og Gylling Forsamlingshus i 1. halvår 2018, samt at støtte renovering af Baunsbæk Mejeri i Sondrup for 2. halvår 2018.
Udvalget besluttede ikke at støtte de indkomne forslag 1. halvår 2019.

Indkaldelse af nye ansøgninger

Byfornyelsesrådet indkalder derfor nu ansøgninger til behandling i 2. halvår 2019.
Såvel private som foreninger kan søge støtte til byfornyelsesprojekter. Der kan kun søges støtte til fysiske projekter, som kan opleves af offentligheden.

Ansøgningers indhold

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:
Ansøgers navn og adresse, projektets titel, karakter og ansøgningssum, ejerforhold, kontaktperson, telefon og mailadresse, eventuel bevaringsværdi, tegninger og fotos af eksisterende forhold, tegninger af de forhold, der søges midler til, beskrivelse af de bygningsmæssige løsninger og materialer der er valgt, indhentede tilbud og budget for de planlagte arbejder, evt. etapeplan og om der er søgt anden økonomisk støtte.

Ansøgningsfrist

Sidste frist for indsendelse af ansøgninger er onsdag d. 25. september 2019.
Ansøgninger skal være mærket overskriften “Byfornyelsesrådet” og sendes til plan@odder.dk.

Videre forløb

Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget vil på sit møde den 19. november 2019 tage stilling til, hvilke projekter, der skal støttes i 2. halvår 2019.