Køkkenkoncert i Vitapark

Odder Kulturforenings medlemmer valgte at støtte 11 kulturprojekter

06. juni 2019

Odder Kulturforening tilbyder at yde følgende tilskud:

KøkkenKoncerter
Kr. 17.449,60

Lokal gejst på tværs af forskelle
Kr. 15.580,00

"Til Låns"
Kr. 27.265,00

Relation og samarbejde i et visuelt rum – Odder Gymnasium åbner dørene
Kr. 11.685,-

Brandbygegaard LIVE 2019
Kr. 17.138,-

Dansens dag – i Saksild og omegn
Kr. 19.475,-

Street parade og jazz koncert på torvet
Kr. 7.790,-

Podcast / Radiofortællinger om Odder-egnen
Kr. 27.265,-

Folkeværksteder i Vita Park / Hospitarium
Kr. 15.580,-

Montmartredage på Tunø
Kr. 7.978,518

Operakoncert ved Sondrup Strand
Kr. 7.790

Ansøgningerne kan læses her

Bestyrelsen havde på forhånd besluttet at uddele maksimalt kr. 175.000 for at sikre, at der er penge tilbage i kulturpuljen til næste ansøgningsrunde. Da det det samlede ønskede tilskud beløbs sig til kr. 224.642,00, tilbydes der et reduceret tilskud til alle ansøgninger. Reduktionen er beregnet ud fra en fordelingsnøgle på alle støttede ansøgninger og udgør i aktuelle tilfælde en reduktion på 22,1%.

Det bliver igen muligt at søge støtte fra Odder Kommunes kulturpulje senere på året. Fristen for næste ansøgningsrunde er den 1. september 2019. Der ansøges på www.odderkulturforening.dk

 

Fakta om Odder Kulturforening

 • Børne, Uddannelses- og kulturudvalget har givet foreningen 250.000 kr. til kulturudvikling. Det er kulturforeningens ansvar at fordele pengene til kulturprojekter.
 • Odder kulturforening blev stiftet den 31. januar 2019 og har ca. 100 medlemmer.
 • Bestyrelsen for Odder kulturforening består af: 
  Formand Anna Birte Sparvath – Privatperson 
  Næstformand Stine Jylov – VitaPark 
  Steen Hattesen - Odder Musikskole Sekretær og referant Allan Malver – Biblioteket 
  Tine Mynster – Musiker 
  Klaus Markmann - Odder Museum 
  Jørgen Rønsbo - Korleder og privatperson 
  Mikkel Bertelsen - Eriksminde efterskole og Privatperson.

Læs mere: www.odderkulturforening.dk eller på facebook: https://www.facebook.com/odderkulturforening/