Gæster til Odder Klubs 75 års jubilæum

Odder Roklub fejrer 75-års jubilæum

19. august 2019

I regnvejr og stærk blæst holdt Odder Roklub i lørdags 75 jubilæum, hvor klubben havde slået et stort festtelt op til ca. 110 gæster, der i løbet af dagen lagde vejen forbi klubhuset.

De mange jubilæumsgæster var medlemmer, tidligere medlemmer og ildsjæle, naboer, sponsorer, politi-kere, det lokale kajak- og ronetværk og venner af klubben. Hele dagen emmede klubhuset og teltet af gensynsglæde med gamle rokammerater, og det summede af anekdoter imellem jordbærkransekage og champagne.

Kage

Blandt gæsterne var borgmester Uffe Jensen og viceborgmester Lone Jacobi. De skulle fra morgenstunden have deltaget i klubbens jubilæumsroning, og de to politikere havde da også været nede og smugtræne i coastalbådene en enkelt gang, men vejrguderne havde besluttet at skrue vinden op til 9 m/sek. fra syd, og så var det for vildt at få den planlagte flotille af både på havet. Sådan er det, når roning og kajaroning nu engang er underlagt vejr og vind.

Formanden er stolt af klubånden

Odder Roklubs formand, Michael Brandt, holdt en passioneret tale om Odder Roklub, hvor han kom om-kring både klubbens fortid og gjorde status over, hvordan Odder Roklub har udviklet sig, og hvad det er der gør, at klubben både kan rumme bredden og eliten. Han lagde særlig vægt på det fællesskab, den stemning og den ånd, der er i klubben, og som har eksisteret siden stiftelsen af klubben i 1944. ”Odder Roklub har en helt bestemt stemning. Når man kommer her første gang, føler man, at man tages godt i mod. Alle taler med alle på tværs af alder og køn, og det er på mange måder unikt. Her mødes alle på tværs. Det fællesskab er jeg stolt af,” forklarede han. Michael Bandt gav også et bud på, hvordan Odder Roklub kan skabe så mange talenter og landsholdsroere: ”Vores unge, har en form for fandenivoldskhed, fordi de måske ikke er så forkælede som de unge fra andre klubber. Vi har jo ingen robaner, de kan træ-ne på… Vi har også et mantra hernede, når man træner. Vi stopper aldrig op i et træningsprogram, man bliver ved til den bitre ende. Det gør vores roere seje og udholdende.”

Frivilligt engagement

Borgmester Uffe Jensen kom i sin tale ind på både de sportslige resultater og det engagement, som Od-der Roklub lægger for dagen. ”Det ligger lige for at rose alle jer, både medlemmer og selvfølgelig især ledere og bestyrelsen, som driver denne klub til det den er i dag. Alle de værdier og alle de ting, som Michael så flot har været inde på. Det er der kun respekt for herfra og grund til at sige jer kæmpe tak for. Odder Kommune er stolte over, at vi har en så veldrevet roklub, som Odder Roklub er, og det kommer jo ikke af sig selv. Så stor tak til alle de frivillige kræfter.

Borgmester Uffe Jensen holder tale

Borgmesteren forklarede også, hvorfor Odder Ro-klub igennem flere år har fået særlige kommunal støtte.” For Odder Kommune betyder Odder Roklub rigtig meget. I er Verdensmester og OL-mestre og alt muligt andet til at sætte først og fremmest roklub-ben - men også Odder Kommune på verdenskortet, og I er også i top, når vi kigger på de sportslige resul-tater… Den måde I evner at favne alle og udvikle talenter og landsholdsroere. Det er intet mindre end imponerende.”

Stolthed er en dyd

Kasper Haagensen, som er hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Forening for Rosport og formand i danske Studenters Roklub i København roste Odder Roklub for, at en af klubbens kerneværdier er stolthed, for man er stolt over at komme fra Odder og stolt over sit medlemskab i Odder Roklub. Han lagde også vægt på, at Odder Roklub er kendt af resten af RoDanmark for sit ungdomsarbejde, sit kommunikationsarbej-de, sit coastalprojekt, og at klubben er så god til at få meget ud af lidt. ”Odder Roklub er et rigtigt godt eksempel på, hvordan man skal drive en roklub og endda med øget tilgang af medlemmer og aktiviteter,” forklarede han.

Dagens øvrige talere var æresmedlem af Odder Roklub og mangeårig formand, Torkel Knudsen, og Jejer Manniche Nielsen, som havde taget turen ”hjem” til Odder Roklub fra Assens sammen med sin bror for at gense gamle rokammerater og han benyttede lejligheden til at fortælle et par sjove anekdoter fra sin tid som roer i Odder Roklub.

Lørdag aften var der festmiddag for klubbens medlemmer med flere taler, sang og hygge i teltet, og nu er klubben klar til at tage hul på æraen frem til 100-års jubilæet.