Udstykningen Bendixminde set fra drone

Odder udbyder to storparceller i Bendixminde til salg

15. marts 2019

Storparcellerne er beliggende på matr.nr. 1 ah og 1 ak, Snærild By, Odder og udgør samlet 24.431 m2.

Storparcellerne udbydes samlet til salg. Storparcellerne er omfattet af lokalplan nr. 1134, men der skal udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for det konkrete projekt på ejendommen.

På storparcellerne kan der samlet opføres op til 9.772 etagemeter byggeri svarende til 4.886 etagemeter på hver storparcel.

Storparcellerne udbydes uden mindstepris.

Salgsprospekt og udbudsmateriale bestående af udbudsvilkår med bilag samt udkast til betinget købsaftale med bilag kan fås ved henvendelse til Rune Vølund fra Colliers International Danmark A/S på rune.voelund@colliers.com. Der er endvidere oprettet et virtuelt datarum, hvor der kan findes yderligere oplysninger om storparcellerne. Adgang til det virtuelle datarum kan opnås ved ligeledes at kontakte Rune Vølund fra Colliers International Danmark A/S på rune.voelund@colliers.com.

Frist for afgivelse af tilbud på køb af storparcellerne er 21. juni 2019 kl. 14. Købstilbud skal fremsendes til Colliers International Danmark A/S.