Odder Ungdomsskole deltager i det 6-årige projekt ”fakta-klassen”

22. januar 2019

Det er et banebrydende projekt med samarbejde på tværs af det offentlige skolesystem/Ungdomsskolerne og en privat virksomhed. Den A.P.Møllerske Støttefond har bevilliget 27,6 mill. kr. til projektet, der løber fra 2019-2025. Ungdomsskoleforeningen er projektansvarlig

Mål for udsatte unge:

 • Forbedre deres chancer for at gennemføre en uddannelse
 • Forbedre deres chance for at få fodfæste på arbejdsmarkedet via et træningsforløb, der understøtter deres udvikling af sociale, personlige og faglige kompetencer skabe større tilknytning til skole, uddannelse og arbejdsmarked.
 • Op mod 3700 unge primært i 9.-10. kl. vil på landsplan deltage i ”fakta-klassen” i løbet af de 6 år og vil derefter kunne få job i et supermarked.
 • ”fakta-klassen” er et træningsforløb (med ca. 12 unge) over 6 uger/6 moduler med 1 undervisningsdag pr. uge. 2 hold om året med start efteråret 2019.
  De unge opnår gennem undervisning og praktiske øvelser kompetencer inden for detailhandlen til at få et fritidsjob i fx fakta eller et andet supermarked.

Målgruppe

 • Skal have gennemført 9.kl. ved modul-start
 • Må ikke være fyldt 18 år
 • Har vilje til at deltage i træningsforløbet
 • Er erklæret ”ikke-uddannelsesparat” eller i risiko for at blive erklæret det
 • Har ikke lign. fritidsjob
 • Har faglige udfordringer
 • Kan have problemer med fravær, være skoletræt m.m.
 • De unge kan gå i 9.-10.kl., modtageklasse, specialklasse, E-team, Odder Produktionsskole eller være uden for skolesystemet.
  Visitationsudvalg med rep. for UU, cheftræner fakta, BFC/sagsbehandler, Ungdomsskolen + evt. andre.

Modulerne indeholder:

 • Kendskab til det at have et fritidsjob og karrieremuligheder
 • Læring om korrekt adfærd i butikslokalet og introduktion til servicekoncept
 • Introduktion til frugt- og grøntafdeling
 • Kvalitetskontrol
 • Træning i service, vareopfyldning, oprydning og rengøring
 • Viden om ergonomi, håndkøbsmedicin samt tobak og alkohol
 • Kendskab til at skrive ansøgning, CV og gå til jobsamtale
 • Evaluering og uddeling af diplomer.


Unge, der gennemfører ”fakta-klassen” modtager et diplom, der giver dem ret til at komme til en jobsamtale i en fakta-forretning, - og der arbejdes på, at det kommer til at gælde hele Coop. 23 ungdomsskoler er foreløbig tilmeldt projektet, og Odder Ungdomsskole er en af dem. 

Fakta-klassen har med succes kørt i Gladsaxe siden 2015, og har erfaring med, at 80 % gennemfører og kommer i job.

Har du spørgsmål til projektet, så kontakt pædagogiske leder på Odder Ungdomsskole Gitte Soelberg, tlf. tlf. 8780 3545, e-mail:  gitte.soelberg@odder.dk