genbrugs logo

Odder vil være Klimakommune Plus

18. november 2019

Odder Kommune skal arbejde at opfylde samtlige seks kriterier for at være en Klimakommune Plus. Den ambition har et flertal i Odder Byråd sat ved det seneste byrådsmøde. 

Klimakommune Plus-betegnelsen er udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening for yderligere at hæve ambitionsniveauet for den grønne omstilling i forhold til KlimaKommune-initiativet. Odder Kommune har siden 2012 været Klimakommune.

For at være Klimakommune Plus. skal man leve op til kriterierne for mindst to af følgende seks områder: 

  • Energirenovering
  • Klimatilpasning
  • Indkøb
  • Økologi
  • Ansvarlig Kommune
  • Compact of Mayors

Læs mere om KlimaKommune Plus på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside

Forvaltningen har udarbejdet en tids- og handleplan for, hvordan Odder Kommune forventes at kunne opfylde samtlige 6 kriterier. Forventningen er, at Odder Kommune kan godkendes som en Klimakommune Plus inden for ca. tre måneder ved at leve op til de to kriterier: Ansvarlig Kommune og Compact og Mayors).

Læs rapporten Odder Kommune - på vej mod  Klimakommune Plus. 

18 byrådsmedlemmer stemte for, mens John Rosenhøj (O) stemte imod med den begrundelse, at John Rosenhøj mener det koster minimum 1,5 mio. kr. af gennemføre tids- og handlingsplanen for Klimakommune Plus. 

Du kan læse referatet fra byrådsmødet her, hvor du også kan se forvaltningens estimat over, hvad det vil koste at nå målene inden for 3-4 år. 

Se hele byrådsmødet på Odder TV her.

Logo for Odder NetTV

Uddrag af politikernes indlæg

Ole Lyngby Pedersen (V)
- Odder Kommune er Klimakommune, men nu handler det om Klimakommune Plus. Opfylder man to punker, så kan man blive det, og det gør vi allerede. Forvaltningen har udarbejdet en fin plan for, hvordan vi kan opfylde alle seks kriterier, og det mener jeg godt, at vi kan arbejde med. Jeg tror, at vi allerede er langt fremme i Odder Kommune, og jeg ser ikke de store problemer i det. Jeg mener ikke, at vi risikerer, at der skal skydes en masse millioner i det.

John Rosenhøj (O)
- Jeg vil spørge byrådet, om I vil deponere miljø- og Klimapolitikken hos Danmarks Naturfredningsforening, for det er det, I gør, hvis I stemmer hovedløst ja til de her punkter. Jeg er nødt til at sige, at økonomien ikke er ligegyldigt, og den er ikke godt nok beskrevet her. 

Lone Jakobi (A)
- Vi siger ja til, at vi indleder dialogen med DN og siger ja til handleplanen. Vi er ikke ved at binde en økonomi på det, for vi ved ikke, hvad det vil koste, før vi går i dialog med DN. Klimakommune Plus er en udviklingsdagsorden for at skabe en mere bæredygtig kommune, og det vil vi gerne arbejde for. 

Ditte Marie Thejsen (O)
- Vi er begejstrede. Der skal ske noget på dette område. Vi skal sætte mål og forpligte os, og det gør vi med dette initiativ, og vi synes, at vi skal opfylde alle kriterierne. Vi skal tænke klima ind i alle nye initiativer og tiltag i kommunen, og det er en af vores vigtigste opgaver som byråd, og det koster penge. 

Kresten Bjerre (B)
- Det har været en lang process, men jeg er glad for, at vi nu er kommet hertil. Forslaget er glimrende, og jeg kan gå ind for tids- og handleplanen, så vi kan komme frem til en proces, der gør, at vi kan få en god udvikling i dialog med DN. Det hænger også godt sammen med byrådets ønske om at opfylde FN's Verdensmål. 

Hans Hammann (V)
- Vi skal den vej. Vi er nødt til at gøre noget, og DN har et godt bud på, hvordan vi skal gøre det. Vi kan til enhver tid sige nej, for jeg deler også bekymringen, om hvorvidt vi har pengene til det. 

Marianne Hundebøll (F)
- Vi er nødt til at tænke klima og bæredygtighed ind i alt, hvad vi gør. Og dette er en god mulighed for at komme ind på banen. Det gælder også borgerne. 

Niels Rosenberg (C)
- Vi stemmer også for. Klimaet betyder meget, men måske kunne vi også have levet op til kravene uden at melde os til Klimakommune Plus, så vi ikke skulle betale til det. 

Leif Gjørtz Christensen (Ø)
- Vi mener, at det er en afgørende og vigtig problemstilling. Vi ved, at der til foråret kommer en klimalov og Kommunernes Landsforening kommer med et udspil til, hvad kommunerne skal gøre. Kommunerne er afgørende for at tage det grønne lederskab og sætte en dagsorden i lokalsamfundet. Så det glæder mig, at vi er 18 ud af 19 i byrådet, der vil den dagsorden.