Borgmester Uffe Jensen

Odders image får en førsteplads

03. september 2018

Odder Kommune gør landets bedste indsats for at fastholde og tiltrække nye borgere. Sådan lyder vurderingen i den seneste måling af kommunernes erhvervsklima fra Dansk Industri.

Odder Kommune kommer på en første plads i kategorien Image, som handler om virksomhedernes vurdering af kommunens indsats for at tiltrække og fastholde borgere og virksomheder.

- Det er et indsatsområde for os at få flere borgere til kommunen og få flere virksomheder. Jeg er derfor glad for at se, at virksomhederne vurderer, at vi gør den rigtige indsats, siger borgmester i Odder Kommune, Uffe Jensen (V).

Samlet set kommer Odder Kommune på en 16. plads i Dansk Industris måling af de mest erhvervsvenlig kommuner i hele landet.

- Jeg er stolt over, at vi fortsat bliver placeret så godt, og det er vigtigt for mig, at erhvervslivet har gode forhold. Det er med til at skabe vækst i kommunen, siger Uffe Jensen.

Han ærgrer sig over, at Odder Kommune er gået tilbage i forhold til sidste års placering som nummer ti.

- Der er mange kommuner, der gør det rigtigt godt, så der er hård konkurrence, og det er da helt klart min ambition at rykke op i top ti igen til næste år, siger Uffe Jensen.

Letbanen er kommet
Der er gode muligheder for at tiltrække arbejdskraft i Odder Kommune, viser undersøgelsen. Her kommer Odder Kommune på en 5. plads. Helt så positivt er billedet ikke, når det kommer til kategorien  "Infrastruktur og transport", der handler om kommunens indsats for at sikre god mobilitet via det kommunale vejnet og den kommunale kollektive trafik. Her er Odder Kommune på en 72. plads

- Der har været meget tale om forsinkelser og problemer med letbanen. Nu kører den på skinner, og stemningen er meget positiv. Det håber jeg vil få en betydning for virksomhederne. Og ellers ser vi gerne, at der bliver bygget en Beder-Bering landevej, lige som vi hilser en Kattegatbro velkommen, siger Uffe Jensen.

Brug for hurtigere sagsbehandling
Når det kommer til kommunal sagsbehandling, viser undersøgelsen, at det er et område, hvor der er plads til forbedringer. 

- Vi har arbejdet for at nedbringe sagsbehandlingstiderne de seneste år. Meldingen fra byggebranchen ved et dialogmøde for en måned siden er, at det går bedre, men vi er ikke i mål endnu, og det skal vi have gjort noget ved, siger Uffe Jensen.

Virksomhederne er heller ikke helt så tilfredse med dialogen med politikere og embedsmænd i kommunen, som de tidligere har været.

Ny strategi for erhverv
Borgmester Uffe Jensen siger, at der er blevet taget initiativ til en større analyse af det lokale erhvervslivs styrker og svagheder.

- Der bliver udgangspunktet for, at vi laver en helt ny erhvervsstrategi, som kan være med til at skabe vækst og sikre, at virksomhederne trives i Odder Kommune, siger Uffe Jensen, der også ser frem til dialogmødet med virksomhederne og Dansk Industri i oktober ang. erhvervsklimaundersøgelsen.

Vil anbefale Odder
Udviklingschef Karsten Geertsen fra UdviklingOdder er godt tilfreds med, at Odder Kommune er i toppen af undersøgelsen.

- Vi giver virksomhederne gode vilkår, og vi lytter til, hvad der bliver sagt, så vi hele tiden kan blive bedre, siger Karsten Geertsen. 

Han glæder sig samtidig over, at Odder Kommune ligger over landsgennemsnittet på spørgsmålet om, hvorvidt virksomhederne vil anbefale andre at etablere sig i kommunen.

FAKTA OM LOKALT ERHVERVSKLIMA 2018

  • DI's undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2018, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er niende år i træk, at DI laver undersøgelsen.
  • Knap 7.700 virksomheder inden for DI's brancher, blandt andre produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer i alt 350.000 arbejdspladser, hvilket svarer til knap 20 pct. af den private beskæftigelse.
  • Her i 2018 er undersøgelsen udvidet med enkelte nye spørgsmål og flere nye statistiske indikatorer. Undersøgelsen giver derfor et endnu mere nøjagtigt billede af kommunernes erhvervsvenlighed. Det betyder dog, at sammenligning med placeringer i tidligere år skal tages med et mindre forbehold.
  • Som noget nyt er resultaterne fra spørgeskemaerne og de statistiske indikatorer også opdelt i ni kategorier. De giver et billede af, hvor godt kommunerne klarer sig på forskellige områder - ud over det samlede resultat.
  • Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder og erhvervsfrekvens mv.
  • 93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar.
  • I Odder har 40 virksomheder inden for de brancher, som DI repræsenterer, bl.a. produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, svaret på undersøgelsen.
  • Besvarelserne repræsenterer 1.010 arbejdspladser, hvilket svarer til ca. 22 pct. af de privat beskæftigede i kommunen.
  • Se alle resultater under di.dk/le

Læs om resultaterne for Odder Kommune:
Kommunekort
Oversigt