Odders rygepolitik inspirerer andre kommuner

Odder Kommune har siden 2013 haft den målsætning, at alle offentlige arbejdspladser i kommunen med tiden skal være røgfri. Efter halvdelen af kommunens arbejdspladser i 2015 frivilligt havde valgt at kvitte cigaretterne i arbejdstiden, tog kommunen i 2016 beslutningen om, at alle offentlige arbejdspladser i Odder Kommune fra da af skulle være røgfri.

Assens Kommune på inspirationstur

Den beslutning har gjort Odder Kommune til et godt eksempel rundt om i landet, og derfor kom Assens Kommunes Social- og Sundhedsudvalg onsdag på inspirationstur til Odder Rådhus.

Her fortalte næstformand for Sundhed-, Social- og Forebyggelsesudvalget, John Rosenhøj (O), om udvalgets arbejde med den forebyggende og sundhedsfremmende indsats, som prioriteres højt og bliver mødt af en bred politisk enighed. Læs mere om udvalgets arbejde

Også Odder Kommunes HR-afdeling fortalte om kommunens rejse hen imod et arbejdsmiljø uden tobaksrøg på de offentlige arbejdspladser og en ambition om at være gode rollemodeller.

Gode rollemodeller

På mødet blev det forklaret, hvad der ligger til grund for beslutningen om en røgfri arbejdsplads. Det altoverskyggende ønske er, at kommunens offentlige ansatte skal være gode rollemodeller for både børn og unge, men også for resten af kommunens borgere. Derfor blev det altså i 2016 vedtaget, at arbejdstiden på kommunens offentlige arbejdspladser er røgfri.

Politikken om ”røgfri arbejdstid” gav anledning til mange interesserede spørgsmål fra Assens Kommune, som blandt andet var interesserede i at vide, hvordan man sikrer sig, at medarbejderne lader cigaretterne blive i tasken i arbejdstiden.

Dialog er vejen frem

Et centralt spørgsmål er netop, hvordan en politik om røgfri arbejdstid håndhæves i praksis.

I Odder Kommune har dialog og tillid været det bærende element, og et omfattende kontrolsystem har aldrig været et mål. ”Vi vil dialogvejen, ikke kontrolvejen”, pointerede kommunens HR-repræsentant, Ulla Salling.

Også gratis rygestopkurser, information og formidling af de gode historier har været vigtige redskaber i arbejdet for røgfri arbejdstid på arbejdspladserne.