Fælles Drift & Service sætter en uglekasse op i et træ ved Stampmøllen i Odder

Opsætning af uglekasse

03. marts 2021

Som et led i at højne biodiversiteten er Fælles Drift & Service i gang med at sætte fem uglekasser op i Odder by. 

De sættes op ved 

  • VitaPark
  • Odder Museum
  • Teglgårdskoven, 2 kasser (skov bag Park Hotel op mod Venneslaparken)
  • Stampmøllen (nedenstående billede)

Fælles Drift & Service sætter uglekasse op ved Stampmøllen i Odder