Bassinet skulle gerne forhindre oversvømmelser som denne

Oversvømmelsesbassin på vej

15. maj 2020

Nu er der godt nyt til de borgere i Odder Kommune, som har været plagede af oversvømmelser i forbindelse med de senere års store regnmængder. Byrådet har nemlig netop godkendt en ekstrabevilling til klimaindsatsen, som blandt andet skal gå til at etablere et oversvømmelsesbassin ved Rathlousdal.

Tanken med bassinet er at det skal opsamle vand ved skybrud, primært uden for byen, og derved mindske risikoen for oversvømmelser langs med åen. Det vil sige blandt andet ved Mølleparken/Odder Museum og Mejerivej/Østergade.

Detailplanlægningen af projektet bliver efter planen fremlagt på mødet i Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 26. maj, og anlægsperioden forventes at vare i tre måneder. De tre millioner, som bevillingen koster, skal finansieres af Klimatilpasningspuljen for 2020.