Påbud til Hjemmesygeplejen

Styrelsen for Patientsikkerhed har givet påbud til Hjemmesygeplejen, Odder Kommune, bl.a. om at sikre tilstrækkelig journalføring og forsvarlig medicinhåndtering.

Direktør for social, sundhed og beskæftigelse i Odder Kommune, Jette Lorenzen, udtaler:

- Efter tilsynets besøg i august 2017 udarbejdede vi en omfattende handleplan for, hvordan vi kan stramme op på procedurer og arbejdsgange. Vi udvider nu handleplanen og sikrer, at vores journalføring og medicinhåndtering lever op til kravene i afgørelsen, siger Jette Lorenzen, der forventer, at der kommer et nyt tilsyn i begyndelsen af februar.

- Jeg beklager den utryghed, som et påbud kan give anledning til hos borgerne, og jeg vil gerne understrege, at vi tager det meget alvorlig, siger Jette Lorenzen.

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 20. december påbudt Hjemmesygeplejen, Odder Kommune:

  1. at sikre forsvarlig medicinhåndtering, herunder sikre implementering af instruks for medicinhåndtering fra den 20. december 2017.
  2. at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom, herunder sikre implementering af instruks for journalføring senest den 3. januar 2018.

Begrundelse for påbuddet
Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 11. august 2017 et varslet planlagt tilsyn med Hjemmesygeplejen, Odder Kommune, som var udvalgt ved en tilfældig stikprøve.

Ved tilsynet blev styrelsen opmærksom på, at der var problemer med medicinhåndteringen og at journalføringen var mangelfuld.

Tilsynsrapport