dronefoto af tunø

Penge frigivet til cykelsti

06. november 2018

Der har længe været et borgerønske om en cykelsti mellem Ørting og Gylling. Der ønskes bedre muligheder for at de bløde trafikanter kan færdes langs Gyllingvej. Blandt andet har børn i Ørting Gylling skole som distriktsskole, og deres korteste skolevej er ad Gyllingvej.

Der er i budgettet afsat i alt 9,3 mio. kr. til en dobbeltrettet cykelsti. Budgetbeløbende er fordelt med 1,5 mio. kr. i 2018, 4,0 mio. kr. i 2019 og 3,8 mio. kr. i 2020.

- Dejligt at vi snart skal i gang med den cykelsti, og udover at det er til glæde for børn og unge, er det også et led i en bæredygtig indsats, fordi det bliver muligt at cykle sikkert med elcykel eksempelvis til fra Gylling til arbejde i Odder, sagde Marianne Hundebøll (F). 

- Det har været et stærkt ønsker i lokalområdet, så tillykke til dem derude, der har gjort meget for at gøre opmærksom på det. Vi ser frem til en mere sikker vej mellem ørting og gylling, sagde Ditte Marie Thejsen (Ø).  

- Vi er glade for, at der kommer gang i projektet, som vi håber at der er en masse borgere og turister, der får glæde af, sagde Martin Mikkelsen (C) 

- Vi hilser det velkommen, men I skulle have haft de penge på budgettet i hele 2018 og 2019, sagde John Rosenhøj (O)

- Der er ingen tvivl om, at den nye cykelsti bliver lavet og er færdig i 2019. Sidste afdrag bliver betalt den 15. januar 2020, sagde Elvin Hansen (A) 

- Ambitionen er, at cykelstien er færdig i 2019, og det håber vi, at den bliver, sagde Uffe Jensen (V).

Baggrund

  • Forvaltningen igangsætter forundersøgelser og projektering af et anlægsprojekt til cykelstien mellem Ørting og Gylling i november 2018. Herudover skal der foretages arealerhvervelse af de arealer, som er nødvendige for cykelstiens udførelse.
  • Cykelstien forventes at blive anlagt i vestlig side langs Gyllingvej. Cykelstien skal krydse tilstødende veje og å-løb, og det skal i den forbindelse undersøges, hvordan disse krydses bedst muligt. Det forventes, at der skal laves en stibro ved å-løb.
  • Cykelstien skal ifølge budgetforliget stå færdig ved udgangen af 2019. Denne tidsplan gør, at projekteringen af cykelstien skal igangsættes hurtigst muligt således åstedsforretningen kan udføres inden sommeren 2019.
  • Cykelstien bliver herefter sendt i udbud, og anlægsarbejdet forventes at kunne gennemføres i 2019.

Odder TV 

Du kan se det arkiverede byrådsmøde på Odder TV. 

Logo for Odder NetTV

Læs dagsordenen for byrådsmødet