Skilt ved vej med tekstten Sænk farten

Plakater sænker bilisternes fart

18. marts 2020

Mange danskere oplever, at der bliver kørt for stærkt i deres lokalområde, og det skaber utryghed. Det er med god grund, at folk bliver utrygge, da for høj fart stadig er en afgørende faktor i knap halvdelen af dødsulykkerne i trafikken herhjemme.

Men ved at hænge vejkantplakater op med et budskab om at sænke farten, kan man få mange bilister til at sætte hastigheden ned.

I en ny undersøgelse svarer 63 procent af de bilister, som kørte for stærkt, da de så en Sænk Farten-plakat, at de satte hastigheden ned, da de kørte forbi den. Det er med andre ord et effektivt middel til at få sænket hastigheden, når Odder Kommune deltager i fartkampagnen og placerer budskabet om at sænke hastigheden på udvalgte strækninger.

- I Odder Kommune ønsker vi at sætte fokus på hastigheden ved landevejene i oplandet, her kan hastigheden være høj. Derfor opsætter vi vejkantplakater, der skal huske bilisten på at lette foden fra speederen. Ved at sænke farten – bare lidt, kan vi hindre uheld og nedsætte utrygheden for de bløde trafikanter og beboerne langs vejene, Siger Ole Lyngby Pedersen, Odder Kommune.

For at opnå den største effekt i forhold til at sænke hastighederne på udsatte steder, bliver plakaterne placeret af kommunerne. Det er nemlig i kommunen, at det største lokalkendskab findes, og dermed kan der målrettet skabes forbedret tryghed i de lokalområder, hvor for høj hastighed skaber utryghed.

Derfor sætter Odder Kommune 30 plakater op i forbindelse med fartkampagnen, som kører fra den 23. marts til den 12. april.