Hou fra luften

Plan for Færgebyen endeligt vedtaget

06. marts 2021

Baggrund: Færgebyen bliver et blandet bolig- og erhvervsområde ved Hou Havn og tager udgangspunkt i projektet Færgebyen samt Helhedsplanen for Hou Havn. Der ønskes at skabe et område på havnen, der summer af liv året rundt og bygger videre på de kvaliteter, der er på havnen i dag. Det er intentionen at skabe en variation af attraktive beboelsesmuligheder, nye erhvervsmuligheder samt imødekommende uderum til glæde for lokalbefolkningen, og som medvirker til at tiltrække endnu flere besøgende.

Et enigt byråd stemte for planen, som du kan se i sin helhed via linket her.

Det blev sagt om sagen

Ole Lyngby Pedersen (V): ”Det er en glædens dag, her. Det har for mig været det mest omfattende arbejde med lokalplan, og jeg vil varmt anbefale at alle går med på det her.”

Marianne Hundebøll (SF): ”Det her er en rigtig og visionær lokalplan for havneområdet i Hou, og det har været længe undervejs. Der har været en flot, inddragende proces og der er ingen tvivl om at det her vil løfte livet i Hou.”

Elvin Hansen (A): ”Det er en plan, som jeg har arbejdet med siden 1999. Det har dæleme været af sted mange gange, vi har lavet fire helhedsplaner for Hou havn, og det hele startede sådan set med at Samsølinjen skulle have en ny færge, som ikke kunne ligge i det gamle havnehul. Den daværende borgmester var så visionær at han sagde at ’vi fylder havnen op med 20.000 kubikmeter sand’ – og borgmesteren, det var mig. Det øvrige areal udlagde vi til det areal, som vi nu kan godkende. Nu er jeg på vej ud af byrådet, så jeg er utrolig glad for at jeg nu kan få det her fulgt til dørs. Derfor vil jeg gerne sige tak til borgerne i Hou for at have været arbejdsomme og for at komme med gode ideer.”

Ditte-Marie Thejsen (Ø): ”Elvin Hansens færgeby. Vi ser meget frem til det her projekt, som vi tror vil bidrage positivt til udviklingen i Hou og i Odder Kommune. Det er rigtig dejligt at arbejde med et projekt, som ikke ser ud som alt andet nybyggeri ser ud i dag, men som er tænkt grundigt ind i omgivelserne og er unikt med fokus på klima. Vi glæder os til at se projektet blive en realitet.”

Martin Mikkelsen (C): ”Vi i Konservative er rigtig positive over for den her plan. Der er kommet gode svar på de bekymringer, som borgerne er kommet med. Det rigtig godt ud og vi er rigtig positive overfor det her projekt, og vi ser frem til at arbejde videre med det, for vi tror at det kommer til gavn, ikke bare for borgerne i Hou, men også for alle i hele Odder Kommune.”

Hans Hammann (V): ”Tillykke til Hou. Til institutionerne i Hou og til dagligvarebutikkerne. Det er imponerende – 22 år, Elvin, men det er lykkes. Vi skal ikke glemme nogle få ting. Vi skal have kigget på støj, vi skal have speedet op for at få lavet en parkeringsstrategi dernede og så skal vi huske at der også skal være plads til lystbådehavnens både om vinteren.”

Kresten Bjerre (RV): ”Jeg kan for mit vedkommende sige at det er et flot projekt, men hvis man skal rejse en lille finger, så skulle det være at vi skal sørge for at skabe et attraktivt og frugtbart havnemiljø. Det autentiske kan man selvfølgelig ikke skabe, men man kan have øje for det. Så det skal være min opfordring, at vi i den her proces som går i gang, sørger for at både beboere og os, der ikke bor i nærheden, gerne vil til.”