Planer om flere lejeboliger

Billige lejligheder tæt på byen og transport. Det bliver forhåbentligt resultatet af byrådets beslutning om at åbne for, at der kan bygges boliger ved Kildegade og Aaholmsgade i Odder.

Byrådspolitikerne sagde ja til at sende et forslag til et tillæg til kommuneplanen og et forslag til en lokalplan i høring. Tanken er, at byggeriet skal give plads til små, billige lejeboliger til f.eks. flygtninge- og indvandrere, unge, enlige og folkepensionister. Der er mulighed for ca 43 lejeboliger på ca 35-55 m2. Byggeriet kan maks være i to etager og 8,5 m højde.

Et stort politisk ønske

- Vi har i mange år haft et ønske om at få nogle mindre lejligheder med en billigere husleje, og det har vi endelig fået mulighed for nu, sagde Elvin Hansen (A).

- Jeg glæder mig over, at det ser ud til at vi får nogle billigere boliger og ungdomsboliger, der kommer til at ligge godt i forhold til letbanen, sagde Hans Hammann (V).

- Vi har snakket om ungdomsboliger i rigtigt mange år, og nu kan det endelig lykkes med hjælp fra staten, og det er skønt. Vi har nogle unge mennesker, som ikke kan betale den høje husleje, så vi er glade for byggeriet også på det sociale område, sagde Niels Rosenberg (C ).

- I SF er vi også bekendte med, at der mange billige boliger til unge og andre, der har lave indkomster, så vi hilser det velkommen. Det har en central beliggenhed, og det er vigtigt, sagde Marianne Hundebøll (F).

Tilskud fra pulje
Odder Kommune har fået tildelt 3, 8 mio kr. til opførelse af boligerne fra en pulje på 640 mio. kr. under udlændinge, integrations og boligministeriet. Det er kommunen der ejer arealet, der er på ca. 2.680 m2 og som tidligere har været lejet af beredskabet.

Forslagene til kommuneplans tillæg og lokalplan sendes nu i høring i otte uger.

Brug for elevator
Flere byrådsmedlemmer nævnte, at der også er behov for at lave tilgængelighed til byggeprojektet i form af eksempelvis en elevator, og at de penge formentligt skal afsættes på budgettet.

Læs mere om sagen i dagsordenen for byrådsmødet

Se det arkiverede byrådsmøde

Logo for Odder NetTV