Mennesker samlet ved små borde

Politik for børn og unge blev foldet ud

12. juni 2019

Omkring 50 var mødt op på Vestskolen afdeling Skovbakken for at være med, da Odder Kommune onsdag aften holdt borgermøde om den netop vedtagede Børne- og Ungepolitik.

Formanden for Børne-, Uddannelses og Kulturudvalget, Lone Jakobi (A), præsenterede indledningsvist politikken.

- Udgangspunktet er, at alt det vi gør på området, det gør vi fælles. Det er et fælles ansvar at understøtte det gode børneliv i Odder Kommune, sagde hun.

Derefter var der drøftelser i grupper ved mindre borde og til sidst var der paneldialog.

Læs Odder Kommunes Børne- og Ungepolitik

Mødet var en opfølgning på det borgermøde Odder Kommune holdt om inklusion i april 2018. Det skete på baggrund af en analyse af inkluderende fællesskaber i daginstitutioner og skoler og børn og unge i sårbare positioner, som Odder Byråd havde bestilt.

Analysen var udarbejdet på baggrund af en stigning i antallet af elever i specialklasseundervisning, og det var psykolog og Ph.d Camilla Dyssegaard, suppleret af professor Niels Egelund, der udarbejdede analysen og gennemførte interviews med forældre, elever, medarbejdere, ledere og forvaltningen på almen og specialområdet i dagtilbud og skoler.