Brandbil

Redningsbåd tilbage til Odder

12. juni 2019

Bådberedskabet var tidligere blevet afskaffet som et led i en økonomisk driftsbesparelse i Østjyllands Brandvæsen, hvilket nu rulles tilbage.

Der har i den seneste tid været en tæt dialog mellem den nytiltrådte Beredskabsdirektør i Østjyllands Brandvæsen, Kasper Sønderdahl og brandmandskabet på alle stationer. Der er herigennem blevet udtrykt bekymring over det manglede bådberedskab på station Odder.

Østjyllands Brandvæsens redningsbåd i Odder

Siden båden blev fjernet fra Station Odder, er den blevet renoveret og vedligeholdt, og da mandskabet i Odder for længst er uddannet og omkostningerne til bådens renovering allerede er afholdt, så vurderes omkostningerne til et bådberedskab i Odder at være så minimale, at det på forsvarligvis kan dækkes inden for den eksisterende økonomiske ramme i Østjyllands Brandvæsen uden meromkostninger for ejerkommunerne – herunder Odder Kommune.