rågereder

Regulering af råger på kommunale arealer

01. februar 2019

På de kommunale arealer er der seks rågekolonier i Odder by samt en i Hou. Kolonien ved Skovbakken er den største. For at kolonierne ikke skal vokse yderligere, foretager Odder Kommune regulering af råger.

Rågen er en fredet fugl ,og det kræver tilladelse at regulere den. Odder kommune har fået tilladelse fra Naturstyrelsen til at skyde voksne råger i perioden den 15. januar til den 15. marts 2019. Reguleringen foretages af frivillige lokale jægere.

Hjælp med at skræmme rågerne væk
For at skræmme de voksne råger væk, når de skal til at bygge reder i træerne, vil Odder Kommune i den kommende periode hænge ”klaptræer” op langs stier i skove på udvalgte steder. Ved at larme med klaptræerne skræmmes rågerne, således at de ikke brygger redder i de omkringliggende træer. Her har vi brug for jeres hjælp til at benytte ”klaptræerne”, når I går forbi. Vejledning til brug af klaptræerne står ved ”klaptræerne”.

Du kan læse mere om råger her på hjemmesiden, hvor kommunen har udarbejdet en målsætning for regulering af råger på kommunale arealer i Odder Kommune.