Regulering af råger

27. november 2018

Rågen er en spændende, fredet fugl. Naboskab til en rågekoloni kan imidlertid være belastende bl.a. på grund af støjgener, men også rågernes ekskrementer i haver og på biler kan være generende.

Teknik og Miljø oplever hvert år et betydeligt antal henvendelser om gener fra råger. Odder Kommune har ansvar for regulering af rågebestanden på kommunale arealer. Der er indgået aftale med frivillige jægere om at udføre reguleringen. For at systematisere og effektivisere reguleringen af råger er udarbejdet ’Målsætninger for regulering af råger på kommunale arealer’. Forventningen er en bedre regulering af råger, som tilgodeser såvel borgerne som Rågen, der får plads til at trives i de kommunale områder, hvor den ikke generer.

Byrådet godkendte på mødet mandag aften målsætningen. 

Du kan se det arkiverede byrådsmøde på Odder TV. 

Logo for Odder NetTV

Læs dagsordenen for byrådsmødet