Skraldedrift er upåvirket af konkurs

Konkursen rammer hårdt i Norge, hvor også driftsselskabet er begæret konkurs.


I Danmark kører RenoNorden A/S videre og opfylder sine forpligtigelser, det bekræfter direktør Jan Kreiberg Larsen overfor Renosyd. Han henviser til, at selskabet har en solid ordreportefølje, en positiv egenkapital og god likviditet. Ligeledes er der sikret aftaler med RenoNorden A/S’ bankforbindelser, således at fortsat drift er finansieret.


Renosyd følger situationen tæt. Renosyds direktør Annemette Fuglsang fortæller: ”Vi tager de meldinger, vi får fra RenoNordens danske afdeling til efterretning, og vi noterer os, at vores kunder stadig vil få afhentet deres affald. Det er det vigtigste for os lige nu. Vi holder fast i løbende dialog med både RenoNorden og deres andre kunder i Danmark. Vi glæder os samtidig over, at august måned har budt på det bedste driftsresultat i kontrakten med RenoNordens historie”.