Renseri-grund skal renses

En stor grund med nedlagt renseri i Boulstrup sydøst for Odder skal renses for ca. 12 millioner kroner. Det er en del af jordforureningsplanen 2018 for Region Midtjylland, som Udvalg for Regional Udvikling foreslår regionsrådet at gennemføre. Oprensningen i Boulstrup skal sikre rent drikkevand til borgerne i Odder Kommune.

Få hundrede meter fra en stor jordforurening på en renserigrund i Boulstrup har Odder Kommune tre vigtige drikkevandsboringer.

Kommunen har brug for endnu mere vand derfra til borgernes haner. Derfor er det afgørende at fjerne forureningen, så den ikke suges ind i det grundvand, der pumpes op til drikkevand.

- Det her er et eksempel på en kerneopgave for regionen, nemlig at sikre vores rene drikkevand. Det er selvfølgelig en stor og dyr opgave i Boulstrup. Men når en kommune har vanskeligt ved at finde andre drikkevandsforsyninger, så må vi også gøre, hvad vi kan for at holde grundvandet i området fri for forurening, siger Jørgen Nørby (V), formand for Udvalg for Regional Udvikling.

Formanden for Miljø, Teknik og Klimaudvalget i Odder Kommune, Ole Lyngby (V), udtaler:

- Jeg er meget glad for, at udvalget foreslår regionsrådet at rense grunden og sikre drikkevandet for borgerne i Odder Kommune.

En usædvanlig jordforurening

Forureningen med klorerede opløsningsmidler fra det nu nedlagte renseri har spredt sig over et område på 2.000 kvadratmeter. Men det er muligt at rense grunden, for der er ingen produktion i gang eller boliger på grunden.

- Det er heldigvis sjældent, vi ser så alvorlig en jordforurening så tæt på en kritisk vandressource for en hel kommune. Og i denne sag kan vi faktisk få renset op, så der ikke er risiko for forurening i drikkevandet, uanset hvor meget grundvand kommunen har brug for at pumpe op, forklarer Region Midtjyllands miljødirektør Jytte Gad Lauridsen.

Oprensningen vil forventeligt begynde i 2018 og vare omkring to år.

Del af jordforureningsplanen 2018

Renserigrunden i Boulstrup er en del af regionens 2018-plan for jordforureningsområdet, som Udvalg for Regional Udvikling anbefaler regionsrådet at godkende den 20. marts 2018. Jordforureningsplanen beskriver, hvordan regionen i det pågældende år kan løse opgaven med at beskytte grund- og drikkevand og samtidig skabe tryghed for borgere, der bor på forurenede eller muligt forurenede grunde.

Foto: Niels Åge Skovbo

Fakta

  • Rensning af den tidligere renserigrund i Boulstrup koster ca. 12 mio. kroner i alt. Oprensning begynder i 2018 og slutter formentlig først i 2020.
  • Miljø i Region Midtjylland har i 2018 i alt ca. 39 mio. kroner til undersøgelser og løsninger (afværge), der sikrer, at jordforurening ikke påvirker grundvand eller indeklimaet i boliger på eller i nærheden af forureningen.
  • I 2018 forventer regionen at lave ca. 230 indledende eller videregående undersøgelser af boliggrunde og mulige grundvandsforureninger. Herudover forventes ca. 20 "afværge"-opgaver, og regionen har samtidig omkring 30 miljøovervågningsopgaver en række steder i regionen.

 

 Foto: Niels Åge Skovbo