Ros til 10. klasseelever fra Odder Ungdomsskole

Alle elever fra 10. kl. Centret i Odder får hvert år tilbudt at deltage i “EUD10”, som er et særligt brobygningsforløb med 20 skoledage i Horsens på alle ungdomsuddannelserne: Learnmark Business, Social- og Sundhedsskolen, Bygholm Landbrugsskole samt Learnmark Tech, og det foregår i samarbejde med elever fra Horsens, Hedensted og Juelsminde kommuner.

Learnmark står for dette virkelig flotte og gennemtænkte faglige forløb. Første uge er introuge, hvor eleverne oplever en hel dag på hvert uddannelsessted, de får en praktisk samt boglig gennemgang af fag/fagområderne. Herefter vælger de det uddannelsessted, hvor de skal i brobygning hver onsdag-torsdag i 10 uger, hvor de bliver undervist og får prøvet både håndværksmæssige og boglige udfordringer af.

Eleverne har mulighed for at skifte til en anden uddannelse, f.eks. hvis de finder ud af, at de vil være landmand på Bygholm Landbrugsskole i stedet for Business, Tech eller Sosu.

På denne måde får alle 10. kl.center-eleverne tilbudt en meget flot og faglig tilgang til både at se og afprøve fag og uddannelser, som efter sommerferien måske bliver deres fremtidige uddannelse/levevej.

- Der var stor ros fra Learnmark Tech, som i den grad roste Mathias Rye, Daniel Grøndal Nielsen, Mohammad Ridha, Leon Kvist Sørensen og Alexander Friis Harbo for at være meget “imødekommende” og “undervisningsparate” samt at være “aktive” og “team-opbyggende” og ”velopdragne”. Det er 3. år, EUD10 afvikles, og alle år har vores elever fra Odder fået denne ros, og det er vi alle kan være stolte af, siger chauffør og følgelærer fra 10.kl.Centeret/Odder Ungdomsskole Klaus Rafael.