Snoet vej med bil

Sæt farten ned - også på øde strækninger

01. marts 2021

Det er ikke kun farligt at køre for stærkt. Det skaber også utryghed og irritation hos dem, der oplever andre køre for hurtigt. Faktisk svarer flere end 9 ud af 10, at de oplever, at der bliver kørt for stærkt i deres lokalområde.

Og for flere end 8 ud af 10 skaber den for høje fart utryghed, irritation eller bekymring for egne eller andres børn. Det viser en tidligere undersøgelse foretaget af Epinion for Rådet for Sikker Trafik.

"Mange bliver utrygge, når der bliver kørt for stærkt i deres eget lokalområde, og det er bestemt ikke uden grund, fordi for høj fart er en afgørende faktor i mange ulykker. I cirka 75 procent af dødsulykkerne med for høj fart kunne ulykken helt være undgået, hvis ikke der var blevet kørt for stærkt. Vi sparer ikke ret meget tid ved at køre for stærkt, men vi tager en stor risiko, når vi gør det," siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

I de resterende 25% af dødsulykkerne med for høj fart kunne skaderne være blevet markant mindre, hvis ikke der var blevet kørt for stærkt. I mange tilfælde ville ulykken ikke have haft dødelig udgang. Det viser en opgørelse fra Vejdirektoratets Dødulykkesstatistik.

Fakta om fartulykker:

  • Fra 2014 til 2019 er 401 personer blevet dræbt i trafikken på grund af for høj hastighed.
  • Øges hastigheden fra 80 til 93 km/t, fordobles risikoen for at blive involveret i en dødsulykke.
  • Kører man ind i et vejtræ med 90 km/t, svarer det til frit fald fra 12. etage.