Brandbil

Samarbejde om brandsikkerhed

04. december 2018

Som følge af den ulykkelige hændelse på Farsøhthus i Norddjurs Kommune, har Skanderborg, Samsø og Odder Kommuner besluttet at gå i dialog med Østjyllands Brandvæsen om at øge brandsikkerheden yderligere. 

Sammen med Østjyllands Brandvæsen vil Skanderborg, Samsø og Odder kommuner sikre sårbare borgere, herunder børn, ældre og handicappede, endnu bedre end i dag.

Fokus i samarbejdet bliver forebyggelse og opmærksomhed og forventes at indeholde to hovedelementer - ekstraordinære brandsyn og uddannelse.
De ekstraordinære brandsyn gennemgår alle relevante bygninger og fører til handleplaner med konkrete tiltag, der kan forbedre sikkerheden.
Med uddannelse af medarbejdere, sårbare borgere, deres pårørende og frivillige øges opmærksomhed på brandfare og risikoadfærd, hvilket vil forebygge brand og ulykker.

Med samararbejdet ønsker kommunerne at gå i retning af den aftale som Østjyllands Brandvæsen gennem et lille års tid har haft med Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune. Der er tale om et samarbejde, der bygger ovenpå det eksisterende gode samarbejde mellem kommunerne og Østjyllands Brandvæsen.

Det nye tværkommunale samarbejde med Østjyllands Brandvæsen vil give værdi for borgerne og skabe reel øget brandsikkerhed.

Aftalen mellem Skanderborg, Samsø, Odder og Østjyllands Brandvæsen forventes indgået snarest.